Sterke basis voor project ‘Waardecreatie in Ketens’ is gelegd

In het project ‘Waardecreatie in Ketens’ wordt door supermarkten, verwerkers, boeren en tuinders gewerkt aan toekomstgerichte ketens. Afgelopen maanden hebben in dat licht de eerste gesprekken plaatsgevonden met verschillende ketenpartners. Tevens zijn de initiatiefnemers (LTO Nederland, NAJK en Rabobank) gekomen tot een duidelijk doel van het project, welke dient als basis voor de verdere uitwerking.

“Ruim drie maanden geleden zijn we dit project gestart. Daarin zijn grote ambities uitgesproken. Een project van deze omvang, waarbij alle ketenpartijen betrokken zijn, is eigenlijk nog nooit eerder vertoond. Dat zorgt voor complexiteit, waardoor het soms vallen en opstaan is”, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland. Begin juni van dit jaar vonden de eerste gesprekken met supermarkten plaats. “De schappen van de twee grootste Nederlandse supermarkten staan inmiddels meer open voor de gezonde en verse producten van Nederlandse boeren en tuinders. Dat zorgt voor een sterkere positie in de binnenlandse markt. In vervolggesprekken met supermarkten zullen we dit verder uitbouwen en werken aan gezamenlijke waardecreatie voor de lange termijn.”

Het doel van Waardecreatie in Ketens is om supermarkten, verwerkers, boeren en tuinders samen te laten werken aan het uitbouwen van ketens, waarin de boer een zakelijke partner is met wie voor de lange termijn een onderscheidend product ontwikkeld wordt – waarvoor de consument bereid is een meerprijs te betalen. De boer is in die benadering dus geen uitwisselbare leverancier van een grondstof. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het opzetten van een business school, waarin de kennis van alle ketenpartijen samen komt. Deelnemers aan de business school wordt geleerd keten-denken in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Vervolgstappen
De komende tijd wordt benut om zoveel mogelijk partijen uit de keten bij het project aan te laten haken. Zo werd afgelopen woensdag een stakeholderbijeenkomst georganiseerd voor betrokken partijen, die het initiatief toejuichen en willen ondersteunen. De projectorganisatie zet gesprekken voort, waaronder met drie grote supermarktketens.

Tot het einde van dit jaar is het project in de opstartfase. Daarin worden kansen en eventuele risico’s gedefinieerd. Daarnaast gaan verwerkers, supermarkten, boeren en tuinders samenwerken in enkele geregisseerde projecten, die zullen dienen als inspiratie voor succesvolle samenwerking. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van het onderlinge vertrouwen én het realiseren van waarde voor alle partijen in de keten.