Politiek, stop met onrust stoken! Regeer en formeer met oog op de toekomst en blijvers

Vanmorgen is het Algemeen Dagblad gekomen met berichtgeving over een gelekt juridisch advies aan het kabinet over stikstof. Vorige week maandag was het ook al raak met berichtgeving over de inhoud van een gelekt PBL-rapport waarin de nadruk lag op onteigening. NAJK is de telkens terugkerende discussie zat waarin heel gemakkelijk over onteigening wordt gesproken. ‘Investeer in de blijvers’ is het motto van NAJK. Zoals vorige week al gesteld, zorgt het massaal onteigenen of intrekken van vergunningen, voor een domino-effect dat niet te overzien is. Daar staat NAJK nog steeds vierkant achter. Politiek Den Haag: regeer en formeer met oog op de toekomst en blijvers!

Volgens het bericht in het Algemeen Dagblad zou het kabinet een juridisch advies hebben gevraagd aan de landsadvocaat. In dit advies werd gekeken naar de mogelijkheden voor de overheid om maatregelen te treffen rondom de stikstofdepositie. Het doel? Het terugdringen van de stikstofuitstoot, de planten in Natura-2000 gebieden beschermen en bouwprojecten weer vlottrekken. Het advies zou onder andere inhouden dat het intrekken van Natuurbeschermingswetvergunningen effectiever zou zijn, dan onteigenen. NAJK is hierop tegen! Verleid stoppende boeren in plaats van ze te verplichten.

NAJK baalt er ontzettend van dat, net als vorige week, het kabinet opnieuw de focus legt op de bedrijven die stoppen, maar geen oog heeft voor de boeren die door willen gaan. “Zoals ik vorige week al zei: ‘het gaat om de boeren die blijven, die dragen de land- en tuinbouw in de toekomst. Jonge boeren willen door, jonge boeren hebben toekomstperspectief nodig. Degene die door willen, zorgen voor de gezonde en duurzame voedselproductie die we allemaal willen. Overheid en politiek heeft de blijvers uit het oog verloren. In de berichtgeving naar buiten toe gaat het alleen nog maar over de stoppers en het onteigenen van boeren.’ Mijn boodschap is schijnbaar niet aangekomen, zo lijkt het. Ik zal hierover een sterk signaal afgeven aan de minister”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. Alle pijlen zijn opnieuw weer op de landbouw gericht, terwijl andere sectoren ook stikstof kunnen reduceren. Dit geeft het gevoel dat de landbouw het probleem moet oplossen. Er zijn nog vele andere manieren om stikstof te reduceren, dan onteigenen of intrekken. Daar wordt in de plannen onterecht aan voorbij gegaan.

Waar NAJK vooral pislink over is, zijn alle stikstofballontjes die bewust gelekt worden door de politiek om onrust te veroorzaken en niet te komen tot een oplossing. “De politiek moet stoppen met dit gedonder! Vorige week het PBL-rapport en nu weer een stikstofadvies van de landsadvocaat. Politiek doe je werk. Regeer en formeer en ga eens in gesprek met de sector. Daar liggen genoeg plannen op tafel om stikstofreductie te realiseren, zoals het CTM die gericht is op de blijvers”, aldus Meijer. NAJK voert over het CTM-plan gesprekken met het ministerie van LNV, maar is niet betrokken bij de plannen over onteigenen of het intrekken van vergunningen en denkt er ook niet in mee.