Opluchting over uitstel verplicht zaaien vanggewassen voor 1 oktober

Minister Schouten heeft toegezegd dat maistelers op zand- en lössgronden uitstel tot 31 oktober uitstel krijgen voor het zaaien van vanggewassen. NAJK had met haar Brabantse provinciale vereniging (BAJK) afgelopen tijd zorgen geuit bij het ministerie van LNV over de vanggewasverplichting.

Door het weer is de mais niet voldoende afgerijpt voor 1 oktober waardoor het niet tijdig geoogst kan worden en het zaaien van de vanggewassen ook niet lukt. LTO en Cumela hebben daarnaast een officieel verzoek ingediend wat uiteindelijk resulteerde in uitstel van de vanggewasverplichting tot 31 oktober. Hoewel de besluitvorming rijkelijk laat kwam, waardoor voor sommigen het kwaad al is geschied, is NAJK uiteraard blij met dit besluit. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij Marije Klever: “Hiermee voorkomen we dat boeren in overtreding gaan. Een overtreding die grote gevolgen kan hebben die niet in verhouding staat tot hoe de praktijk nu is. Naast dat de mais niet rijp is, is het ook niet realistisch voor loonwerkers om zo’n grote hoeveelheid mais in korte tijd te oogsten.”

De datum van 1 oktober is eerder gekozen omdat het zaaien van vanggewassen voor die datum het meeste kans biedt dat het vanggewas uitgroeit tot een gewas wat in staat is om nutriënten ‘te vangen’. Hierdoor komen deze niet in het grondwater terecht. Om dit te compenseren stelt LNV eenmalig dat de gebruiksnormen na het scheuren van grasland worden verlaagd. Daarnaast moet het vanggewas maximaal drie dagen na de oogst zijn gezaaid.

Kalenderlandbouw is een groot zorgpunt voor NAJK. Klever: “landbouw laat zich nu eenmaal sturen door het weer, niet door de kalender. We moeten echt af van het stellen van een datum die een goede landbouw praktijk in de weg staat.” NAJK vindt het belangrijk om de praktijk naar Den Haag te brengen.