Willem Voncken bij twaalfde Deltacongres in Limburg

Donderdag 11 november vond het twaalfde Nationaal Deltacongres plaats in Maastricht. Verschillende belangstellenden ware ter plaatse, van overheden, bedrijven en onderzoeksinstituten tot maatschappelijke organisaties. Er sloten zo’n 500 deelnemers fysiek aan, waaronder onze dagelijks bestuurder Willem Voncken. Daarnaast waren er ook 1.300 belangstellenden die het congres online volgden. Er werd voornamelijk gesproken over klimaatverandering en de ongekende opgaven die daar vandaag de dag bij horen.

‘Alleen samen kunnen we Nederland waterveilig en klimaatbestendig inrichten’, was de hoofdboodschap tijdens dit congres. Ook onze portefeuillehouder internationaal, Willem Voncken, benadrukte in de paneldiscussie het belang van samenwerken. Tijdens deze discussie werd er gesproken over hoe om te gaan met de ruimte in Nederland rondom woningbouw, natuur en water. Volgens Willem kan de landbouw hier een belangrijke rol in spelen: “Benader ons boeren als een oplossing in plaats van het probleem en je zult zien dat wij heel welwillend zijn.”

Tijdens het congres werd vaak het haakje gelegd naar de wateroverlast in Limburg. Iets waar ook Willem, als akkerbouwer in Zuid-Limburg, helaas maar al te goed over kan meepraten. De beelden van ondergelopen akkers, huizen en dorpen die geëvacueerd moesten worden, staan een ieder nog goed op het netvlies. Deze watersnood zette de thema’s ‘water’ en ‘klimaatverandering’ op indringende wijze op de agenda. Conclusie: het is zaak om op alle schaalniveaus met deze thema’s aan de slag te gaan, zowel binnen de regio, de straat als het boerenerf. Het verbeteren van de waterveiligheid is iets wat binnen heel Nederland op de agenda staat!