Ga voor plan met draagvlak: CTM!

Op vrijdag 12 november heeft minister Schouten onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin analyses over de stikstofproblematiek. De onderzoeksrapporten onderschrijven dat focus op de kritische depositiewaarde (KDW) alleen, geen oplossing is voor het herstel van kwetsbare natuur. NAJK onderschrijft dat. Echter is de rest van de inhoud van de rapporten ingrijpend. NAJK betreurt dat de focus weer gericht is op stoppers in plaats van blijvers.

De rapporten zijn bedoelt als theoretische voeding voor de formatietafel. Het is eigenlijk niets meer dan het opnieuw aanleveren van ideeën en suggesties. NAJK heeft eerder al, samen met LTO, Rabobank en NZO, het plan Coalitie toekomstgerichte melkveehouderij (CTM) opgesteld. Dit plan kan rekenen op draagvlak en is ook nog eens wetenschappelijk getoetst. Meer adviezen en ideeën levert alleen maar onrust op. “Het nieuwe kabinet moet nu tot actie overgaan met het voorgestelde plan van de sector”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Waar zijn de blijvers?
In een van de rapporten wordt de sociaaleconomische waarde van de agrarische sector enorm ondergewaardeerd. Terwijl juist deze sector een belangrijke economische en maatschappelijke bijdrage levert. Daarbij wordt er wederom veel aandacht besteed aan uitkoop. “We betreuren de focus op stoppers in plaats van innovatie en het verbeteren van management, zoals in onze eigen plannen beschreven. Blijvers moeten perspectief hebben om door te gaan!”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Gebiedsgerichte aanpak is de sleutel
De rapporten bevestigen dat een gebiedsgerichte aanpak de sleutel is om de uitdaging rondom stikstof op te kunnen lossen. Ieder gebied is anders en vraagt daarom zijn eigen maatregelen.

NAJK gaat samen met de CTM-partners (Rabobank, NZO en LTO) de rapporten nog verder bestuderen om daarna met een uitgebreide reactie te komen.