Webinar 7e APN en maatwerkaanpak

Het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) heeft vergaande gevolgen voor boeren, tuinders en de verwerkende ketens. Verschillende partijen en vertegenwoordigers vanuit de agrarische sector werken samen aan een effectief, haalbaar en betaalbaar alternatief voor dit programma via een maatwerkaanpak. Inmiddels is het concept door de consultatie, contacten met de Tweede Kamer en met het ministerie van LNV aangepast.

Op maandagavond 22 november organiseren de samenwerkende partijen van 20:00 – 21:00 uur een webinar over de stand van zaken rondom het 7e Actieprogramma. Onder leiding van Esther de Snoo (hoofdredacteur Nieuwe Oogst) gaan Roy Meijer (voorzitter NAJK), Tineke de Vries (portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland) en bestuurlijk vertegenwoordigers uit de akkerbouw-/vollegrondsgroenteteelt en melkveehouderij in gesprek. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • Wat is de stand van zaken rondom het 7e Actieprogramma?
  • Welke weg hebben we met verschillende partijen bewandeld?
  • Wat houdt de Maatwerk Aanpak in die we gezamenlijk hebben bedacht?

Er is nadrukkelijk ook ruimte voor jouw vragen en opmerkingen.

Deelnemen
Laat hier weten dat je er aanstaande maandag bij bent (niet verplicht) en sluit aan via deze inloglink!

Vragen
Zijn er voorafgaand aan het webinar al vragen? Deel deze dan via dit formulier, zodat we ze tijdens het webinar kunnen behandelen.