NAJK werkt volop samen met andere partijen voor het belang van de jonge boer en tuinder!

Om goede dingen te bereiken voor jong agrarisch Nederland, werkt NAJK op heel veel vlakken samen met verschillende sectorpartijen en partijen uit de agroketen. NAJK zet zich voor de volle honderd procent in om samen met deze partijen het belang van de jonge boeren en tuinders te dienen en gezamenlijk één geluid te creëren rondom dat thema. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen waar NAJK momenteel samen met andere landbouworganisaties druk mee is.

Stikstof
Rondom het thema stikstof zijn wij, samen met Biohuis, BoerenNatuur, LTO en Netwerk Grondig, betrokken bij het Bestuurlijk Overleg van LNV. Met deze vier partijen heeft NAJK een akkoord bereikt over de uitvoering van stikstofmaatregelen in de melkveehouderij. Daarnaast heeft NAJK ervoor gezorgd dat er een procesvoorstel omarmd is door LNV waarin, samen met sectorpartijen, de omvang van deze problematiek in kaart wordt gebracht. Vervolgens kan er samen met de overheid gewerkt worden aan een oplossing. Zie het onderstaande nieuwsbericht:

Daarnaast werken we rondom ditzelfde thema bij de Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij (CTM) samen met LTO, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Rabobank om het CTM-plan bij de huidige formatie op tafel te krijgen. NAJK steekt daarom heel veel energie in de lobby naar de formatietafel toe. De contacten met de politiek zijn goed. Zie ook onderstaande nieuwsberichten:

Verdienmodel
Een beter verdienmodel voor boer en tuinder: wie wil dat nou niet? Om dit te kunnen realiseren werken we in het project Waardecreatie in Ketens samen met Agractie, Albert Heijn, Aldi, AWARE, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Friesland Campina, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Jumbo, LTO, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank en Vion. Al deze partijen zijn per branche met elkaar aan het kijken hoe ze nieuwe waardeketens kunnen opzetten waar zowel de boer en tuinder, als de verwerker en de supermarkt eerlijk hun marges verdelen. Het ziet er naar uit dat het ministerie van LNV ook gaat aansluiten!

Toekomstvisie
NAJK heeft in april 2021 haar Melkveevisie 2050 naar Den Haag gebracht. In deze visie staat wat NAJK nodig denkt te hebben voor een toekomstbestendige melkveehouderij in 2050. Deze visie is door NAJK, samen met melkveehouders uit elke provinciale afdeling, opgesteld. Zie onderstaand nieuwsbericht:

Op het thema toekomst van de land- en tuinbouw heeft NAJK samen met de navolgende jongerenraden een manifest opgesteld die we op dit moment op de formatietafel hebben liggen: Agrico, Avebe, CONO Kaasmakers, Cosun, CRV, CZAV, CZ Rouveen, De Samenwerking, DOC, Royal Friesland Campina, Royal Flora Holland, Oxin Growers, en Rabobank. Daarnaast is dit jongerenmanifest ook gepresteerd aan partijen uit het Europees Parlement (CDA, SGP en VVD). Zie aanvullend onderstaande persberichten:

Samen met alle provinciale besturen heeft NAJK een verkiezingsmanifest opgesteld waarin aandacht wordt gevraagd voor twee thema’s: bedrijfsovername en verdienvermogen. Dit manifest is ook op de formatietafel beland. Zie onderstaand nieuwsbericht en column:

NAJK hoopt dat de coalitiepartijen haar manifesten meenemen in een nieuw coalitieakkoord.

7e Actieprogramma
De door LNV voorgestelde maatregelen van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn slaan in als een bom op het boerenerf. Daarom is NAJK samen met LTO een collectief gestart. In samenwerking met Brancheorganisatie Akkerbouw, Cumela, POV, NAV, NZO en Rabobank werken NAJK en LTO hard aan alternatieven. NAJK heeft een stevige consultatie ingediend bij LNV over het concept 7e actieprogramma. Daarnaast hebben onze leden ook massaal gehoor gegeven aan onze oproep om zelf een reactie te geven met behulp van de voorbeeldbrief en het rekenvoorbeeld gemaakt door onze partner Flynth. NAJK is haar leden hier ontzettend dankbaar voor! Zie ook onderstaande nieuwsberichten:

Wet Dieren
Vlak voor de zomervakantie hebben de Eerste en Tweede Kamer de Wet Dieren aangepast op een manier die onwerkbaar is voor alle veehouders in Nederland. NAJK is samen met LTO en de POV een lobby gestart om deze onwerkbare wet weer werkbaar te maken. Deze lobby heeft geresulteerd in een brandbrief die door NAJK, LTO en POV is samengesteld met steun van de volgende ketenpartijen: Algemene Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten (ANEVEI), AVI Ned (brancheorganisatie pluimvee), Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD), CRV, NVP, NZO, Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Vee & Logistiek Nederland en de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI). Deze brandbrief is naar zowel LNV als de Tweede Kamer en de formatietafel gestuurd. Zie ook onderstaand nieuwsbericht:

Samenwerking in belang van jonge boeren en tuinders
NAJK werkt op verschillende thema’s heel goed samen met sectorpartijen en partijen uit de agroketen. Daar zet NAJK zichzelf nu vol op in en dat levert haar dagelijks bestuurders ook veel energie op! Het bestuur moet haar tijd nu eenmaal efficiënt en doelmatig indelen, naast het runnen van hun eigen bedrijf. Dat doen zij door deze energie in te zetten op onder andere de bovenstaande samenwerkingen.

Wij proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze lopende samenwerkingen en lobby-werkzaamheden. Houd tussen de nieuwsbrieven door ook vooral www.najk.nl en onze socials in de gaten!