Reageer op de internetconsultatie van het 7e Actieprogramma!

Begin september is het concept van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) naar buiten gekomen waarin Nederland laat zien hoe zij de waterkwaliteit wil gaan verbeteren. Tot en met maandag 18 oktober kan er via een internetconsultatie gereageerd worden op deze conceptversie. De voorstellen die in dit concept genoemd staan, zijn zeer aangrijpend. Als landbouwsector proberen we een alternatief te formuleren en daarnaast heel helder aan te geven wat er mis is met dit actieprogramma. Daar hebben we jullie hulp bij nodig!

NAJK merkt in gesprekken met het ministerie van LNV dat zij geen idee hebben wat de financiële gevolgen van deze maatregelen zijn op bedrijfsniveau. Daarom roept de brancheorganisatie voor jonge boeren haar leden op te reageren op de internetconsultatie van het 7e Actieprogramma.

Draag je steentje bij en reageer
Als voorzet is er, samen met Hans Scholte (sectorleider Melkvee) en Hendrik Jan Bos (sectorleider Akkerbouw) van onze partner Flynth adviseurs en accountants, een voorbeeldbrief en rekenvoorbeeld gemaakt. Er is zowel een tabblad voor akkerbouw als voor melkvee. De donkergroene vlakken dienen ingevuld te worden met je eigen gegevens. Daarnaast kunnen de lichtgroene vlakken ingevuld worden als je daar betere informatie van hebt, maar dit is geen vereiste. De berekening kan naar eigen inzicht aangepast en opgestuurd worden naar het ministerie van LNV. Leuk als jullie ook een kopie van deze brief/mail naar info@najk.nl toe sturen.

Let op: het rekenvoorbeeld is alleen bedoeld als hulpmiddel voor het inschatten van het financiële effect van de 7e nitraatrichtlijn op jouw bedrijf, in het kader van de reactie op de consultatie Milieueffectrapportage en 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Je zorgt zelf voor de benodigde gegevens en vult deze berekening in. Flynth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de uitkomsten van het model, noch voor de gevolgen daarvan.

Wij willen jullie oproepen om de formatberekening in te vullen en te sturen naar het ministerie van LNV!

Laten we met elkaar het ministerie een zo volledig mogelijk beeld geven van de enorme impact van dit actieprogramma.

Liever eerst nog wat meer informatie? Op donderdag 14 oktober organiseerde we een webinar over het 7e Actieprogramma. Dit webinar is terug te kijken op ons YoutTube-kanaal.