Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Begin september zijn in diverse media berichten verschenen over de plannen voor het onteigenen van boeren. NAJK is de telkens terugkerende discussie zat waarin heel gemakkelijk over onteigening wordt gesproken. ‘Investeer in de blijvers’ is het motto van NAJK, bijvoorbeeld door middel van het CTM-plan. NAJK heeft, samen met andere partijen, dit plan aan de overheid gepresenteerd en voert hierover gesprekken met het ministerie.
 • NAJK ging op zoek naar een nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal. Hierover later meer!
 • NAJK is geschrokken van de voorstellen in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Als agrarische jongerenorganisatie erkennen we het belang van een goede waterkwaliteit, maar er worden nu voorstellen gedaan die ver ingrijpen op bedrijfsvoering en verdienvermogen. NAJK is met het ministerie van LNV in gesprek over haar visie op het Actieprogramma en trekt hierbij ook op met de BO Akkerbouw, LTO, NZO en Rabobank. Lees ons nieuwsbericht.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever hield speciaal voor alle ketenpartijen in de zuivelsector een ‘Zuivelborrel’ bij haar op de boerderij in het Utrechtse De Meern. Een mooi moment om te netwerken en de melkveevisie van NAJK weer ten gehore te brengen.
 • Achter de schermen heeft NAJK de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vernieuwing van het Rabobank Opvolgers Perspectief (ROP), een cursus speciaal voor bedrijfsopvolgers. Interesse? Vraag bij jouw lokale Rabobank om meer informatie en wanneer je kunt deelnemen.
 • 11 september viel ons ledenblad de BNDR weer bij al onze leden en partners op de mat. Dit keer stond het thema ‘water’ centraal. Een enorm breed onderwerp, helemaal binnen de agrarische sector.
 • Half september is er een juridisch advies aan het kabinet over stikstof gelekt, waarbij alle pijlen opnieuw op de landbouw werden gericht. NAJK deed een duidelijke oproep aan de politiek: regeer en formeer met oog op de toekomst en blijvers! Lees hier het hele bericht.
 • NAJK pleit, samen met andere sector- en ketenpartijen, voor een omslag in het denken rondom de mestregelgeving in het 7e APN: een focus op goed bodembeheer in plaats van regeltjes tot zeven cijfers achter de komma. NAJK-voorzitter Roy Meijer licht het statement van NAJK en de andere sectorpartijen toe bij Nieuwe Oogst. Bekijk hier het filmpje.
 • De adviescommissie van de EU is weer vernieuwd! Maar liefst vijf NAJK-leden nemen nu zitting in de adviescommissies van de Europese commissie. Zo hebben jonge boeren, naast andere stakeholders, een stem in het maken van beleid voor de agrarische sector. De kandidaten vanuit NAJK maakten deze maand kennis met elkaar op het kantoor in Utrecht. Lees meer.
 • Woensdag 22 en donderdag 23 september stond de Aeres Farms in Dronten in het teken van de Grasweidedagen 2021. Het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten verzorgden twee dagen met interessante workshops omtrent Grasland en Beweiding. Wij genieten nog even na met de gemaakte foto’s! Geniet jij met ons mee?
 • Net als de rest van de wereld heeft ook de jonge boer te maken met digitalisering. Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving, Harold Overmars, schreef een pakkende column over het fundament voor deze digitale economie: de datacenters.
 • Een goede communicatie en samenwerking zijn o zo belangrijk bij een bedrijfsovername. Op dinsdagavond 28 september ging NAJK, in samenwerking met Hans Verweij (Flynth) en Lianne Veenstra (Agrocoaching), van start met een driedaagse cursus ‘bedrijfsopvolging’. De volgende cursusavonden volgen op 12 en 26 oktober.
 • Aan het begin van dit jaar werden vijf enthousiaste NAJK-leden verblijd met een cheque van €2.500,- namens de ‘De Toekomst Begint Vandaag’. Een gezamenlijk initiatief van NAJK en Rabobank om jonge boeren en tuinders financieel te ondersteunen bij een grote verandering of cruciaal punt in hun bedrijfsleven. Eind september is het project feestelijk afgesloten. Laat je inspireren door het verhaal van deze jonge ondernemers!

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk zit NAJK in oktober ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 2 oktober is het weer tijd voor het NK Veebeoordelen 2021! NAJK ondersteunt de afdeling Stamboek van coöperatie CRV bij de organisatie hiervan.
 • Voor het project een Duik in de Bodem gaat NAJK op zoek naar spelleiders voor de BodemBattle. Heb jij affiniteit met de bodem en vind je het leuk om jouw kennis hierover verder te verspreiden bij AJK’s en scholen? Hou dan onze website en socials in de gaten!