Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft, samen met haar Brabantse provinciale vereniging (BAJK), zorgen geuit bij het ministerie van LNV over de vanggewasverplichting. En met succes! Hoewel de besluitvorming laat kwam, heeft minister Schouten toegezegd dat maïstelers op zand- en lössgronden tot 31 oktober uitstel krijgen voor het zaaien van vanggewassen. Lees meer.
 • Op zaterdag 2 oktober was het weer tijd voor het NK Veebeoordelen! NAJK ondersteunde de afdeling Stamboek van coöperatie CRV bij de organisatie hiervan. Lees meer.
 • NAJK ging voor het project ‘Een Duik in de Bodem’ op zoek naar enthousiaste spelleiders voor de BodemBattles. Binnenkort zullen deze ingewerkt worden.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever nam de leden van AJK Overbetuwe mee op ‘ontdekkingsreis’ langs NAJK. Wat doen we als belangenbehartiger voor de agrarische jongeren nou precies? Ben jij hier ook wel benieuwd naar? Onze dagelijks bestuurders komen graag bij jouw lokale of provinciale AJK langs voor een avond over NAJK! Meer informatie? Stuur een mailtje naar nboth@najk.nl.
 • Rondom het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft NAJK verre van stil gezeten. Samen met haar partner Flynth stelden we een rekenformat op om de gevolgen van dit programma voor jouw eigen bedrijf uit te rekenen. Via een extra nieuwsbrief vroegen we onze leden om vooral ook zelf te reageren op de internetconsultatie van het actieprogramma.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts vertegenwoordigde de jonge boeren tijdens het GLB-congres. “Verdubbel het budget van de generatievernieuwing van de minimale 3% die Brussel momenteel stelt, naar 6%. Dat geeft de jonge boeren en tuinders een betere basis om met de uitdagingen aan de slag te gaan”, opperde Eke. Lees meer of kijk de livestream terug.
 • Op 14 oktober organiseerde NAJK een webinar over het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Tijdens dit webinar stonden drie vragen centraal: wat houdt het 7e APN precies in? Welke acties onderneemt NAJK? En welke input kun je zelf leveren? Dagelijks bestuurders Leendert Jan Onnes (akkerbouw) en Marije Klever (melkveehouderij) gingen samen met jullie op zoek naar de antwoorden. Kijk het webinar hier
 • Ontmoet de boeren van Nederland, Proef hun producten en Ontdek hoe het Nederlandse voedsel gemaakt wordt: dit stond centraal tijdens de 2e editie van de BoerBurgerBrunch door Agractie, Team Agro NL, Trotse Jonge Boeren en de Dutch Food Week in Neude. Dagelijks bestuurder Marije Klever deed hier ook haar verhaal.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes laat in dit filmpje zien hoe hij emissies van gewasbeschermingsmiddelen tegengaat: “Ik zoek het meest optimale moment om gewasbescherming toe te passen.” Het filmpje is een onderdeel van de campagne Emissiereductiesprint, een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waar NAJK aan meewerkt.
 • Tot en met maandag 18 oktober was het nog mogelijk om te reageren op het concept 7e actieprogramma. Er is enorm veel gehoor gegeven aan onze oproep om het rekenvoorbeeld in te vullen en op te sturen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Lees hier de reactie vanuit NAJK.
 • Voorzitter Roy Meijer ging langs bij het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) om hen meer te vertellen over ons als belangenbehartiger van de jonge boeren.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak spraken bij Buitenhof over de toekomst van boeren in Nederland. “Onteigening is een no-go!’, aldus onze portefeuillehouder melkveehouderij. Ze spraken onder andere over klimaat, stikstof en bedrijfsovername. Kijk hier de uitzending terug.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving, Harold Overmars, kreeg bezoek van Dennis Schaardenburg, programmamanager Natuur en Stikstof bij LNV, om nader kennis te maken.
 • In Nederland vinden jaarlijks gemiddeld dertien dodelijke ongevallen plaats tijdens werk op de boerderij. Een volledig ingevulde RIE (Risico-inventarisatie en -evaluatie) helpt om veiliger te werken. Om melkveehouders te stimuleren hiermee aan de slag te gaan, biedt NAJK via BoerVeilig en Stigas de sticker ‘Wij werken aan een veilige melkveehouderij!’ aan. Lees hier meer over dit initiatief.
 • Boer zoekt Boer was te vinden op de beurs in Hardenberg. In samenwerking met LTO Noord werd daar een ‘stokje’ aangeboden met de vraag ‘Geef jij het stokje door aan de volgende generatie?’ In de koker zit een flyer met meer informatie over buitenfamiliaire bedrijfsovername. De flyer is ook te lezen op onze website.
 • Eind oktober verscheen er een interview met voorzitter Roy Meijer in Trouw. Hij vertelde, samen met Sjaak van der Tak (LTO Nederland) meer over stikstof: “Wie pleit voor emissieloze landbouw houdt iedereen voor de gek, maar we kunnen wel mínder uitstoten.” De manier? Kijken naar natuurbeheer in plaats van de theoretische stikstofmodellen die nu worden gebruikt. Lees hier het artikel.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK in november ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In november is het weer tijd voor verschillende BodemBattles.
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken is aanwezig bij het Delta Congres waar onder andere klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, droogte, duurzame uitvoering van waterveiligheidsprojecten en de stand van zaken van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging aan bod komen.
 • In navolging van de mooie gesprekken op de beurs in Hardenberg, is Boer zoekt Boer ook te vinden op de Agrotechniek in Assen (16 t/m 18 november) en de RMV in Gorinchem (25 t/m 27 november).