Melkveesector zet volgende stap in reductie van stikstof

Een breed collectief binnen de melkveesector zet een volgende stap in het reduceren van de uitstoot van stikstof. NAJK, LTO, NZO en de Rabobank geven als partners in de Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM) samen met Biohuis/Natuurweide en Netwerk GRONDIG uitwerking aan de managementmaatregelen om de stikstofproblematiek aan te pakken.

Het collectief werkt in afstemming met het ministerie van LNV een doorgerekend pakket aan managementmaatregelen uit, gericht op de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Het gaat om maatregelen op het gebied van voermanagement, mestaanwending en weidegang. Daarnaast is een vierde spoor in ontwikkeling over de biologische systeemlandbouw.

Centraal in de aanpak staat de keuzevrijheid voor de melkveehouder en het ontwikkelen van kennis. De melkveehouder kan zelf de maatregelen nemen die passen bij de specifieke situatie op het bedrijf en daarmee zijn of haar bedrijfsvoering versterken. Ketenpartijen Nevedi, Cumela, BoerenNatuur en Stichting Weidegang ondersteunen en adviseren melkveehouders bij het maken van hun keuzes. Daarvoor worden pilots opgezet. De overheid draagt financieel bij.

Op deze manier willen de betrokken partijen uitvoering geven aan de bestuurlijke afspraak die met LNV is gemaakt om gezamenlijk uitvoering te geven aan de vastgestelde sectordoelen om de uitstoot van ammoniak stap voor stap te reduceren. Jaarlijks wordt de gerealiseerde reductie gemonitord. In 2025 worden het proces en de doelstelling geëvalueerd.