NAJK’er aan het woord over zilteteelten

De Zeeuwse Dominique Cammaert mag zichzelf al drie jaar fulltime onderzoeker bij Delphy noemen, helpt graag thuis op het akkerbouwbedrijf in Schoondijke en zet zich in voor de jonge boeren in haar provincie. Nieuwe dingen ontdekken is iets wat ze het liefste doet. Dingen niet klakkeloos overnemen, maar op onderzoek uitgaan en zelf de wereld ontdekken. Ook rondom het thema droogte, zoet water en zilteteelt zit ze niet stil. Duik jij samen met ons verder in het thema? 

In het Zeeuwse Schoondijke staat het akkerbouwbedrijf van de familie Cammaert. Samen met haar ouders teelt Dominique een traditioneel bouwplan met zo’n 80 ha aan aardappelen, uien, tarwe, graszaad, bruine bonen en bieten. De afgelopen drie jaar hebben zij helaas moeten toezien hoe zij door de droogte een flink deel van hun hectares in moesten leveren. Er kwamen nagenoeg geen tonnages van af.

Benieuwd hoe ze dit hebben aangepakt? Blik hier met ons terug op de NAJK’er aan het woord over het thema ‘water’.

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer.