Jonge boeren, vissers en vishandelaren ontmoeten elkaar

Een uitwisseling tussen jong groen (agro-) en blauw (vissector) om te spreken over de rol van Brussel. ‘Hoe ziet de lobby in Brussel eruit?’ en ‘Kunnen de vis- en de agrosector elkaar versterken?’ waren vrijdagmiddag 25 maart de belangrijkste vraagstukken op de netwerk- en kennisbijeenkomst in Woerden waar jonge professionals uit de vis- en de agrosector met elkaar in gesprek gingen.

Vanuit de vissector sloegen de Young Seafood Leaders van de Visfederatie (YSLV) en ROC Friese Poort hun handen ineen om bruggen te bouwen met de agrarische sector vertegenwoordigd door het AgroFoodCluster en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

De rol van Brussel voor vis- en agrosector
Europarlementariër Peter van Dalen gaf tijdens de bijeenkomst meer inzicht in zijn werkzaamheden als volksvertegenwoordiger in Brussel en benadrukte dat het van belang is om als sector goed zichtbaar te zijn in Brussel. Daar wordt veel beleid gemaakt. Van Dalen vindt het belangrijk dat de vis- en agrosector aantrekkelijk blijft voor toekomstige generaties. “We zien helaas dat onze voedselproducerende sectoren met grote uitdagingen te kampen heeft. Vis is gezond en duurzaam. Willen we dit in de toekomst kunnen blijven eten, moeten we vanuit de EU oog blijven houden voor de jongeren. Daarbij is het ook belangrijk dat je als agro- en vissector op verschillende niveaus in Brussel en Den Haag vertegenwoordigd bent.”

Van Dalen benoemde tenslotte dat feiten en emotie steeds vaker tegenover elkaar staan bij belangrijke dossiers in Brussel. Op deze eerste uitwisseling tussen de jonge professionals uit de agro- en vissector werd positief teruggekeken tijdens de borrel naderhand op het dakterras van Kas XL. Beide sectoren hebben veel meer overeenkomsten dan verschillen. Deze eerste uitwisseling proeft naar meer!