NAJK en Limagrain organiseren EiwitChallenge 2023

‘Aan de slag met veldbonenteelt voor toekomstbestendige landbouw’

De teelt van eiwitrijke gewassen staat de komende jaren om meerdere redenen sterk in de belangstelling. Door het areaal zomer- en winterveldbonen op te schalen, maken we in Nederland concreet stappen naar zelfvoorziening in de productie van plantaardig eiwit. Hoog tijd dus om kennis te maken met deze nieuwe teelt en samen te werken aan optimalisatie en rendabiliteit binnen een toekomstbestendige landbouw. In navolging op de MaïsChallenge organiseert NAJK daarom vanaf dit najaar samen met veredelingsbedrijf Limagrain ook de EiwitChallenge. Doe jij ook mee?

Meer focus op eiwithoudende gewassen past in de doelstellingen van overheid en Europese Unie om deze teelten extra te stimuleren en te belonen. Eiwitteelt van veldbonen is een voorbeeld van een praktisch toepasbare eco-regeling waarmee straks een extra vergoeding bovenop de basis-hectarepremie mogelijk wordt. Ons klimaat leent zich uitermate goed voor het verbouwen van de bonen, in eiwitopbrengst/ha gaat het om het beste lokale alternatief voor importsoja.

Individueel of samen
In de EiwitChallenge ga je als veehouder of akkerbouwer individueel of samen – in een soort regionaal kringloopverband met wederzijds voordeel – aan de slag met de veldbonenteelt. De inzet is om met dit hoogwaardige eiwit- en zetmeelrijke product krachtvoer op eigen bedrijf of een veebedrijf in de regio te vervangen. Akkerbouwers kunnen in overleg met hun collecteur ook telen voor de veevoeder- of consumptiemarkt. Extra bonus bij veldbonenteelt: de diepe beworteling, goed voor je bodemstructuur, en de hoge N-nalevering door het stikstofbindende vermogen van het gewas. Met de hoge kunstmestprijzen van vandaag telt dat laatste nog eens extra door.

Twee competities
Je kunt op twee momenten instappen in de Challenge; najaar 2022 met winterbonen (inzaai half oktober t/m november) of voorjaar 2023 (februari tot half april) met zomerbonen. Zaaizaadbedrijf Limagrain stelt daarvoor aan elke deelnemer gratis 0,5 ha aan zaadgoed beschikbaar van respectievelijk Tundra of Viper. In beide competities word je bijgestaan door gewasspecialisten die het gehele traject meevolgen en beoordelen, van de zaaibedbereiding tot en met de oogst en het eventueel verwerken en inkuilen van de bonen.

Mooie prijzen
Tijdens de Challenge draait het om kennis opdoen, regie uitoefenen en ervaringen uitwisselen met anderen in app-groepen. Over de voortgang rapporteer je online en tussentijds zijn er leerzame masterclasses. Op alle onderdelen verdien je punten voor het klassement en ding je mee naar mooie prijzen. De hoofdprijs bestaat uit een geheel verzorgde studiereis voor twee personen naar Engeland,  dé bakermat van de veldbonenteelt; nergens groeien in Europa meer bonen dan daar. De tweede prijs is een supersonische smartwatch en de derde prijs een handige bluetoothspeaker.

Extra bonus:

Veldbonenteelt zorgt voor diepe beworteling, een goede bodemstructuur en een hoge nalevering van stikstof!

Zo doe je mee!

Wil jij straks ervaring opdoen met de veldbonenteelt als onderdeel van een toekomstbestendige landbouw? Meld je dan alvast aan via dit formulier.

Let op: de Challenge heeft betrekking op oogstjaar 2023, dus vangt vanaf dit najaar aan met winterbonen, gevolgd door zomerbonen. De teelt vraagt serieuze inzet, is niet geschikt voor veen- en schrale zandgrond en meng- en biologische teelten vallen niet binnen dit project.