Ga je mee op studiereis naar de varkenshouderij in Scandinavië?

Er komt iets heel leuks aan voor onze jonge varkenshouders…

Ben je een jonge en ondernemende varkenshouder? Wil je graag je horizon verbreden en met ons mee op reis? Dan zijn wij op zoek naar jou! In het nieuwe project ‘Next generation pig farming’ nemen we jou én jouw kennis en ervaring graag mee naar Scandinavië. Tijdens deze studiereis wordt de varkenshouderij in Scandinavië vanuit diverse oogpunten bekeken. Het overkoepelende thema is dierwelzijn, in relatie tot onder andere innovatieve huisvesting en techniek, keten, financiën en regeneratieve landbouw. Een mooie reis om nieuwe ervaringen op te doen en jouw kennis te vergroten. Daarnaast ligt er ook de taak om deze kennis terug te koppelen aan jonge collega-varkenshouders in Nederland, de zogenoemde ‘thuisblijvers’. Zodat zij ook optimaal kunnen profiteren van de opgedane kennis.

Internationaal heeft de Nederlandse varkenshouderij een vooraanstaande positie. Waar de focus tientallen jaren lag op kostenreductie en productieverhoging, verschuift de focus nu naar een duurzame en transparante productie zonder belasting van het milieu. Het is een uitdaging voor de varkenshouderij om een goede balans te vinden tussen deze invalshoeken. Innovatie, samenwerking en aanpassingsvermogen zijn sleutelwoorden, vooral voor jonge boeren; de nieuwe generatie!

NAJK ziet grote uitdagingen voor jonge boeren op het gebied van dierwelzijn, duurzaamheid, de toekomst van de landbouw en voedselzekerheid op de lange termijn. Kennis, bewustwording en de ontwikkeling van de landbouw wereldwijd spelen daarbij een onmisbare rol. Daarom wordt internationale uitwisseling ook gestimuleerd door NAJK.

De belangenbehartiger voor de jonge boeren en tuinders heeft met dit project de handen ineengeslagen met The Global Coalition for Animal Welfare (GCAW). Zij zijn een wereldwijd platform dat grote bedrijven en experts op het gebied van dierwelzijn verenigt en hebben als belangrijkste doel het bevorderen van dierenwelzijn in de voedselketen. GCAW ondersteunt NAJK financieel in dit project.

Houd onze website en socials in de gaten voor meer informatie over de studiereis, het aanmelden en meer. Heb je nu al vragen? Stel ze gerust aan projectleider Gerjanne van Esveld via gvanesveld@najk.nl.