Derogatie hoort bij toekomstperspectief!

In het Kamerdebat van dinsdagavond 19 april hebben landbouwwoordvoerders Thom van Campen (VVD), Derk Boswijk (CDA), Roelof Bisschop (SGP), Pieter Grinwis (CU) en Caroline van der Plas (BBB) een motie ingediend waarin zij aandacht vragen voor de rampzalige gevolgen die een afschaf van de derogatie heeft. NAJK heeft grote zorgen over het tot op heden uitblijven van de duidelijkheid over de derogatie. De derogatie is een van de onmisbare bouwstenen om toekomstperspectief voor jonge boeren te creëren. NAJK roept de minister op zich hard te maken voor de verlenging van de derogatie.

Zeker in samenhang met de opgaves die er op jonge boeren afkomen, zoals water, klimaat en stikstof en het uitblijven van een duidelijk toekomstperspectief voor de jonge boer in de gebiedsgerichte aanpak, is derogatie van groot belang. Derogatie zoals we deze nu kennen, stimuleert gras wat een positief effect heeft op de waterkwaliteit. Daarnaast bespaart het kunstmest (en daarmee CO2) en draagt het op deze manier bij aan kringlooplandbouw. Het afschaffen van de derogatie zou de sector in zulke mate ontwrichten dat het zetten van stappen richting een duurzaam toekomstperspectief onhaalbaar wordt. “Derogatie draagt op vele vlakken bij aan de opgaves die voor ons liggen. Jonge boeren willen vooruit en hun schouders er onder zetten. Het uitblijven van de derogatie zal dit echter zo goed als onmogelijk maken”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Politieke daadkracht gevraagd
NAJK roept de minister op om te gaan staan voor derogatie en actief met Brussel het gesprek te voeren. Dit om een route te vinden die enerzijds een antwoord biedt voor de opgaves en anderzijds een werkbare vorm is die langjarig toekomstperspectief biedt, zodat jonge boeren op een praktische manier kunnen bouwen aan en vertrouwen ín de toekomst. NAJK trekt samen met LTO op in dit dossier. LTO heeft ook geschreven over derogatie en de ministers opgeroepen in actie te komen.