10-jarig jubileum Convenant Weidegang onderstreept het belang van beweiden

Op donderdag 14 april organiseerde het programmateam weidegang, waar NAJK deel van uitmaakt, opnieuw de Convenantsdag Weidegang. Een dag die na twee jaar onderbreking door Corona de convenantpartners weer eens samenbracht. Het Convenant Weidegang bestaat nu 10 jaar en kent ruim 80 deelnemende partners. Deze hebben samen de afgelopen jaren veel bereikt. Met de Convenantsdag benadrukken de gezamenlijke partners dat weidegang heel belangrijk is en blijft.

De Convenantsdag Weidegang stond ditmaal in het teken van hoe weidegang en vers gras ook kunnen bijdragen aan andere duurzaamheidsdoelen. De dag werd goed bezocht en de 70 aanwezigen vormden een mooie weerspiegeling van de grote diversiteit aan betrokken stakeholders die het thema weidegang een warm hart toedragen.

Weidegang en klimaatdoelen
Tijdens een verdiepingssessie ging dagelijks NAJK-bestuurder Marije Klever (portefeuille melkveehouderij) in op de rol van weidegang als integraal onderdeel van de oplossingsgerichte benadering van sector en overheid rond stikstof en ammoniak. Bert Philipsen, projectleider Duurzame Melkveehouderij bij Wageningen Livestock Research, besprak vanuit het perspectief van onderzoek de rol van weidegang in relatie tot de klimaatproblematiek. En onderzoeker Nyncke Hoekstra van het Louis Bolk Instituut stond ten slotte stil bij de vraag of weidegang goed is voor de biodiversiteit.

Waardering voor ondernemerschap van de boer
In een groepsgesprek met diverse stakeholders in de zaal kwam de vraag aan de orde wat nodig is om weidegang verder te brengen, nu de doelstelling is behaald. Elementen die daarbij vanuit de melkveehouderij werden benoemd waren o.a. het aspect waardering voor het ondernemerschap van melkveehouders en een ééndrachtige samenwerking binnen de keten, om bij de overheid het verhaal sterk te kunnen neerzetten. Daarnaast is altijd het economische element van belang: wie betaalt? Benadrukt werd dat het in samenhang denken over dit thema essentieel is om tot integrale oplossingen te komen, die het belang van de sector ook voor de langere termijn dienen. De conclusie was dat rond weidgang veel expertise aanwezig is, dat de samenwerking rond het Convenant zeker moet doorgaan en dat een verdieping nodig is in de verbinding met andere duurzaamheidsdoelen en het aspect betaalbaarheid.

Winnaar Weidegang Trofee 2022
Rondom de inhoudelijke sessies kregen de deelnemers, geheel in stijl met het prille voorjaar, ook zelf de gelegenheid om de wei in te gaan. Ter afsluiting van deze geslaagde middag vond ook de verkiezing en uitreiking van de Weidegang Trofee 2022 plaats. De twee genomineerden waren dit jaar Pure Graze en ABZ De Samenwerking Diervoeders. Beide ondernemingen presenteerden zich met een eigen filmpje. De eer om als winnaar uit de bus te komen viel dit jaar te beurt aan ABZ De Samenwerking, die o.a. weidegang stimuleren via hun ‘vers gras abonnement’, waarbij via een twee wekelijkse bemonstering en analyse van vers gras aan melkveehouders de mogelijkheid wordt geboden actief te sturen op rantsoen.