Jonge boeren gaan ten onder aan nieuwe stikstofplannen

Vanmiddag heeft NAJK met ontsteltenis de Kamerbrief gelezen die Christianne van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze Kamerbrief werden de nieuwe stikstofdoelen bekend gemaakt. NAJK is zwaar teleurgesteld te lezen dat er een enorme focus blijft op de Kritische Depositiewaarde (KDW) en Nederland met het oog op zonering simpelweg als ‘kleurplaat’ wordt beschouwd. De doelenbrief van Van der Wal, biedt de jonge boer geen perspectief, laat staan een toekomst!

“Nederland is geen kleurplaat!”, legt NAJK-voorzitter Roy Meijer uit, “Ons land is groot geworden door ‘polderprocessen’ van onderaf. Nederland hoort niet van bovenaf ingericht te worden. Zonering van bovenaf met bijbehorend reductiepercentage zoals Van der Wal deze stelt, is dan ook van de zotte!” Deze doelen, zoals opgesteld door de minister voor Natuur en Stikstof, zijn volgens NAJK letterlijk een strop voor veel agrarisch ondernemers.

Maakt landbouw plaats voor woningen en natuur?
De Nederlandse land- en tuinbouw doet ertoe! Alleen al om de volgende drie punten:

  1. We hebben een exportwaarde van bijna 95 miljard;
  2. Onze geopolitiek is van onschatbare waarde, omdat wij kennis en praktijk omgezet hebben in duurzame hoogproductieve landbouw;
  3. Onze manier van landbouw bedrijven en de innovatie die daarbij hoort, is de sleutel om in gebieden als Afrika de aankomende honger te stillen.

Met de doelen van Van der Wal lijkt de landbouw volledig te worden weggecijferd om plaats te maken voor woningen en natuur. “Het is net alsof we onze hoogontwikkelde voedseldelta in sommige gebieden omzetten in enkel steen en niet-productieve landbouwgrond. Daarmee is Nederland hard op weg om het nieuwe Singapore en de savanne van Europa te worden. Is dat wat we willen met zo’n sterke land- en tuinbouw in Nederland?”, vraagt NAJK-voorzitter Roy Meijer zichzelf af. “Dat er iets moest veranderen, was duidelijk en NAJK heeft dan ook verschillende handreikingen gedaan om dit op een andere, toekomstbestendige manier te bewerkstelligen.”

Focus KDW blijft
In de Kamerbrief wordt een enorme focus gelegd op de KDW. Deze eenzijdige blik op de stikstofdoelstellingen zorgt voor onmogelijke reductieopgaves in het landelijk gebied. Niet alleen voor de land- en tuinbouw, maar ook voor de agroketen en de leefbaarheid op het platteland zal dit besluit ingrijpende gevolgen hebben.

Oproep aan provinciale politiek
De provincies zijn nu aan zet om kleur te bekennen. Staan zij achter deze kleurplaat van minister Van der Wal of staan zij voor een toekomst voor de jonge boer en tuinder?

Landelijke actiedag 22 juni
Als belangenbehartiger van de jonge boeren en tuinders staat NAJK positief tegenover passende acties. Daarom is NAJK bereid de landelijke actiedag van 22 juni te ondersteunen. NAJK zal hierover op korte termijn contact opnemen met het bestuur van Agractie om te kijken hoe we elkaar hierin verder kunnen helpen.