Tijd voor actie!

In aanloop naar de demonstratie op woensdag 22 juni organiseert NAJK, samen met verschillende jongerenraden uit de agroketen, ludieke acties om duidelijk te maken hoe hard dit beleid (jonge) boeren raakt. NAJK roept haar leden daarnaast op om deel te nemen aan de actiedag aanstaande woensdag. Juist nu is het belangrijk dat jonge boeren van zich laten horen, omdat de toekomst van de landbouw wordt bedreigd!

Zoals NAJK afgelopen vrijdag al in een reactie op de website liet weten, is met ontsteltenis de Kamerbrief gelezen waarin Nederland als kleurplaat werd beschouwd. De stikstofdoelen, zoals opgesteld door de minister voor Natuur en Stikstof, zijn volgens NAJK letterlijk een strop voor veel agrarisch ondernemers. Daarom heeft NAJK ook al eerder deze week aangegeven positief tegen (passende) actie(s) te staan en een gepaste landelijke actiedag van 22 juni te steunen.

Ludieke acties
NAJK is druk bezig om een aantal ludieke acties op te zetten waarmee zij aandacht trekt van burgers en politiek voor het onrealistische beleid. Dit zal worden uitgezet in aanloop naar de landelijke actiedag. “Met deze ludieke acties willen we de impact van het over ons uitgestorte beleid duidelijk maken en zetten we de landelijke actiedag ook kracht bij”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. Houd vanaf aanstaande dinsdag de socials en website van NAJK in de gaten.

Landelijke actiedag
NAJK roept haar leden op om deel te nemen aan de actiedag op woensdag 22 juni. Houd voor de precieze informatie over de dag, de berichten van de hoofdorganisatoren van de actiedag in de gaten. Motto is: doe mee, maar doe het netjes!