NAJK deelt grote zorgen over doelenbrief met minister en coalitie

NAJK heeft donderdagmiddag 9 juni een open brief gestuurd aan zowel minister voor Natuur en Stikstof, van der Wal, als aan de landbouwwoordvoerders van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU. Aanleiding daarvan is de aangekondigde doelenbrief die morgen naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. NAJK heeft grote zorgen op het gebied van de Kritische DepositieWaarde (KDW), legalisering, zonering en perspectief.

Hoewel er nog niet bekend is wat er morgen precies in de Kamerbrief over doelen komt te staan, gaan er al wel verschillende geruchten rond. Deze geruchten en het uitblijven van toezeggingen op het gebied van KDW en legalisering baren NAJK zorgen.

NAJK heeft al eerder verschillende plannen aan de overheid geleverd om de doelen op het gebied van stikstof, klimaat en water te kunnen halen. Over deze plannen is NAJK nog in gesprek met zowel het ministerie als de politiek. Los van het feit dat geen enkele handreiking nog volledig door de overheid is opgepakt, is de doelenbrief bepalend of deze perspectiefvolle handreikingen überhaupt tot uitvoer kunnen komen.

De zorgen van NAJK zijn dat de focus eenzijdig op het behalen van KDW-waardes blijft, dat er een zonering van boven komt met bijbehorende reductiepercentages, er geen legalisering komt van PAS-melders en interimmers en dat er geen economische autoriteit komt die gaat toetsen of agrarische bedrijven die deelnemen aan een gebiedsgerichte aanpak hier financieel sterker uitkomen.

“Mocht de doelenbrief morgen onze zorgen niet wegnemen, dan moeten we onze pijlen gaan richten op de Tweede Kamer in aanloop naar het debat over deze brief. Het is dan aan deze Kamer om onze zorgen weg te nemen en een toekomst voor jonge boeren en tuinders mogelijk te maken!”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Lees de open brief hier.