DAW organiseert Landelijke Bodemdag op donderdag 30 juni

Donderdag 30 juni organiseert het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een Landelijke Bodemteamdag op Boerderij ’t Paradijs in Barneveld. Deze Bodemteamdag is voor bodemadviseurs die deelnemen aan een Regionaal Bodemteam of voor bodemadviseurs die geïnteresseerd zijn om mee te doen.

Programma

9.30 – 9.45 uur Inloop met koffie en thee
9.45 – 10.00 uur Opening door Dirk Johan Feenstra (DAW-support)
10.15 – 12.00 uur Workshop ronde één
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.15 – 15.00 uur Workshop ronde twee
15.00 – 15.15 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Keuze uit vier workshops

De Landelijke Bodemteamdag staat in het teken van kennis opdoen, ervaringen delen en netwerken.

  • Workshop ‘Hoe zorg ik dat mijn organische stof op orde blijft?’ Petra van Vliet (Eurofins) gaat in op de berekening van de organische stofbalans. Wat is de invloed van het bouwplan op de balans en hoe kan je hierop sturen? Welke groenbemester kies je en wat voor invloed heeft dit op de aaltjesbesmetting? Workshop ‘Gezonde Bodem en Bedrijfsvoering’.
  • René Jochems (Groeibalans) vertelt over de samenhang tussen koolstof, mineralen en bodemleven. Een workshop waarin voldoende tijd is voor vragen en bijbehorende praktische oplossingen.
  • Workshop ‘Voorkomen en opheffen van bodem verdichting’. Guido Bakema (WUR) maakt inzichtelijk wat het effect is van bodemverdichting, en hoe dit kan worden voorkomen of opgeheven. Als hulpmiddel hierbij wordt het model Terranimo gebruikt. Dit model maakt aan de hand van de bodem-, gewicht-, band en vochtsituatie het effect op de bodem visueel.
  • Workshop ‘Organische stof en bodemleven: nieuwe kennis omzetten naar de praktijk’ gegeven door Guusje Koorneef (WUR), Sophie van Rijssel (NIOO KNAW) en Kyle Mason-Jones (NIOO-KNAW). In deze workshop staan de volgende vragen centraal: Welke typen organische stof komen voor in de bodem en hoe kun je het organische stofgehalte beheren zodat het stabiele koolstof toeneemt? Waar loopt men tegenaan in de praktijk, wat willen we met organische stof (vastleggen of mineraliseren)?

Aanmelden

In verband met het programma en eventuele dieetwensen verzoeken we je om je aan te melden. Aanmelden kan door op deze link te klikken. Heb je vragen? Mail of bel met Minou Hegge via mhegge@ltonoord.nl of 06-13154629.

 

Regionale Bodemteams vallen onder het traject ‘Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie’ dat is opgericht binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.