NAJK zwaar teleurgesteld in coalitiepartijen over stemming motie

Dinsdag 28 juni is er door de coalitiepartijen tegen de motie gestemd om de resultaatverplichting van de kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet te halen. NAJK is zwaar teleurgesteld hierover, omdat het in de kern gaat om de staat van instandhouding en niet om het behalen van de KDW.

Caroline van der Plas (BBB) en Derk Jan Eppink (JA21) hadden de motie ingediend tijdens het stikstofdebat op donderdag 23 juni. De motie verzoekt de regering om de resultaatverplichting van de KDW’s uit de wet te halen, omdat deze een indicator zijn, maar niets zeggen over de werkelijke staat van de natuur. De KDW’s opnemen als resultaatverplichting heeft een enorm gevolg voor de agrarische sector. NAJK heeft al meerdere keren aangegeven dat de KDW als resultaatverplichting uit de wet moet en steunt daarom deze motie. Ook het RIVM en het PBL hebben eerder aangegeven dat de KDW een indicator is en niets zegt over de werkelijke staat van de natuur. “We weten dat er partijen zijn in de coalitie die ook willen dat de KDW uit de wet gaat. In het Kamerdebat heeft de minister aangegeven dat er ruimte is om af te wijken van de KDW in bepaalde gebieden. Daarom hebben de coalitiepartijen tegen gestemd. De toezegging van de minister is voor ons als NAJK te zacht. Het moet zwart op wit.”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

NAJK is wel tevreden dat er moties zijn aangenomen over het met voorrang uitvoering geven aan het legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen, ruimte geven voor bottum-up aanpak van innovatieve emissiereductie en een plan van aanpak voor een landelijk dekkend meetsysteem voor emissie en depositie van Ammoniak (NH3) en Stikstofoxiden (NOx).

Lees hier alle resultaten van de moties.

Acties
NAJK begrijpt de boosheid en wanhoop van (jonge) boeren. Wat is het perspectief als je net in de verkeerde ‘kleur’ valt met een hoog reductiepercentage? Dat boeren actie voeren snapt NAJK dan ook volledig. De acties die nu op verschillende plekken gebeurden die leiden tot rellen of inbreuk op privacy van politici, keurt NAJK echter af. Zorg bij het actievoeren voor draagvlak onder de bevolking en blijf binnen de kaders van de wet!