Consortium maatwerkaanpak: nog steeds geen duidelijkheid gewaslijsten

De langverwachte consultatie van de gewaslijsten is afgelopen vrijdag gedeeltelijk opengesteld. Deze lijsten hadden eindelijk duidelijkheid moeten betekenen. Echter, nu blijkt dat enkel de uitwerking van de vroege teelten en rustgewassen wordt geconsulteerd.

De gewaslijsten van de vanggewassen, winterteelten en stikstofbehoeftige gewassen laten dus nog op zich wachten. Hierdoor is er voor een belangrijk deel nog steeds onzekerheid over waar welke gewassen onder vallen, terwijl het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (met daarin opgenomen deze gewaslijsten) per 1 januari 2023 in zal gaan. De overheid gaat totaal voorbij aan het feit dat ondernemers op dit moment al bezig zijn om bouwplannen op te stellen en contracten af te sluiten voor 2023.

Doordat het vaststellen van alle gewaslijsten steeds maar weer uitgesteld wordt door LNV, blijven ondernemers en afnemers in grote onzekerheid zitten. Naast dat de impact ontzettend groot kan zijn maakt dit hun bedrijfsvoering op dit moment praktisch onwerkbaar. Het consortium (BO Akkerbouw, Cumela, LTO Nederland, NAJK, NAV, NZO, POV en Rabobank) dat sinds september 2021 in gezamenlijkheid werkt aan een alternatief voor het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn in de vorm van een maatwerkaanpak doet dan ook een oproep aan de Tweede Kamer. Hiermee willen ze druk zetten op het ministerie van LNV om de resterende gewaslijsten per direct in consultatie te brengen. Verder uitstel is onacceptabel!

De internetconsultatie is voor iedereen toegankelijk om op te reageren en loopt tot en met 12 augustus 2022.