NAJK brengt actieplan Green Deal bij Europarlementariërs

Woensdag 20 juli bezocht dagelijks bestuurder Peter Meedendorp de Flevolandse akkerbouwer Nick Vermeer om het actieplan Green Deal te presenteren aan Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. Met dit actieplan vragen de jonge boeren en tuinders van beleidsmakers ondersteuning om aan de doelen van de ambitieuze Green Deal te kunnen voldoen. Dit was het derde werkbezoek van de portefeuillehouder internationaal en er zullen er nog meer volgen.

De doelstellingen van de Green Deal zijn fors en komen hard aan op veel boerenerven. Boeren en tuinders kunnen de doelen niet halen zonder ondersteuning van maatschappij en beleidsmakers. Daarom heeft NAJK in het actieplan Green Deal maatregelen geschreven die boeren en tuinders nodig hebben om aan de doelen te kunnen voldoen.

In gesprek
Sinds 3 juni is NAJK al met diverse Europarlementariërs en beleidsmakers uit Brussel in gesprek geweest over het actieplan. Zo is er ook al gesproken met Europarlementariër Peter van Dalen en de kabinetsleden van de Eurocommissarissen Wojciechowski en Timmermans. “Er wordt veel gevraagd in de Green Deal van de boeren van de toekomst. Het werd tijd om iets terug te vragen!”, aldus Peter Meedendorp, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal.

Ook in de aankomende periode blijft NAJK werkbezoeken organiseren op boerenerven door heel Nederland om over het actieplan in gesprek te gaan.