NAJK & Bionext maken jongeren wegwijs in kringlooplandbouw

NAJK gaat, samen met Bionext, van start met een nieuw project over kringlooplandbouw: Boerenkansen. Aan de hand van prikkelende workshops hoopt het projectteam de bewustwording en het actief handelen rondom kringlooplandbouw onder toekomstige boeren en erfbetreders te kunnen verhogen.

In alle agrarische sectoren vindt een transitie plaats. Jonge boeren zijn de toekomst: ze zijn leergierig, creatief en willen over veertig jaar nog boeren. Zij vinden het belangrijk dat de reguliere en biologische landbouw meer met elkaar in contact komen, van elkaar leren en er zodoende een langdurig netwerk ontstaat. Het doel van het project is dan ook om de bewustwording en het actief handelen rondom kringlooplandbouw onder deze jonge ondernemers te verhogen.

Welke stap zet jij?
Door onderling kansen en uitdagingen door te nemen, kunnen er kritische vragen gesteld worden en kan men op elkaar reflecteren. Er is advisering, herkenning en uitwisseling van ervaringen. Door middel van workshops en bijeenkomsten die plaatsvinden op een boerenbedrijf, in een zaal of online, leer je van collegaboeren, onderzoeker of adviseurs. Tijdens deze workshops gaat het om de interactie: dus niet alleen luisteren, maar zelf een mening vormen door het gesprek aan te gaan. Wij willen de jonge ondernemers ondersteunen, zodat zij een brede blik ontwikkelen en worden uitgedaagd om stappen te zetten richting kringlooplandbouw.

Interessante workshops
Binnen dit project wordt momenteel een divers programma aan workshops ontwikkeld, die per sector aangeboden zullen worden. Als tipje van de sluier kunnen we alvast zeggen dat we onder andere met de thema’s ‘natuurlijke diergeneesmiddelen’, ‘gewasbescherming van de toekomst’, ‘een neventak’ en de ‘samenwerkingen tussen akkerbouw en veehouderij’ aan de slag gaan. Zelf nog een suggestie? Stuur die vooral door naar mholtland@najk.nl!

Wie zijn wij?
Voor dit project werkt NAJK samen met Bionext. Bionext is de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding en behartigt de belangen van haar leden: de biologische ondernemers (boeren, telers, handel, verwerkers en speciaalzaken).

Benieuwd naar het team achter het project Boerenkansen, de workshops en hoe je deze aanvraagt? Op www.najk.nl/boerenkansen vind je alle informatie!