Sleutelpositie voor Kennismatchers in het DAW

Het enthousiasme bij boeren, de samenwerking tussen verschillende partijen en de betrokkenheid van het Kadaster. Voor Reinder Jan Wagevoort springen deze zaken eruit bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) sinds hij 1,5 jaar geleden begonnen is als Kennismatcher Open Teelten voor het DAW.

“Ik ging er vrij open in. Ik had nog niet eerder van het DAW gehoord”, vertelt Reinder Jan in ons ledenblad BNDR. Hij combineert zijn rol als Kennismatcher met zijn werkzaamheden als projectmedewerker en bestuursondersteuner bij NAJK. “Ik vind dit het leukste en belangrijkste project dat ik heb. De leukste door de hoeveelheid kennis die je hoort, ziet en deelt en de belangrijkste, omdat we het wel hebben over onze toekomst als agrarische sector. We moeten er nog flink aan werken om alle doelen te halen en al de aanwezige kennis bij de boer en partners te brengen. Als Kennismatchers heb je een van de sleutelposities hierin. Tegelijkertijd kunnen wij ook niet zonder regiocoördinatoren en DAW-projectleiders. Je doet het echt met elkaar.”

Lees hier het hele artikel uit de BNDR.

 

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.