Doe mee met de EiwitChallenge 2023!

Naast de MaïsChallenge is NAJK samen met Limagrain ook de EiwitChallenge gestart. Door het areaal zomer- en winterveldbonen op te schalen, maken we in Nederland concreet stappen naar zelfvoorziening in de productie van plantaardig eiwit. Hoog tijd dus om kennis te maken met deze nieuwe teelt en samen te werken aan optimalisatie en rendabiliteit binnen een toekomstbestendige landbouw. De winterbonenteelt is al van start, maar geef je nog snel op voor de zomerbonenteelt!

Tijdens de EiwitChallenge ga je als veehouder of akkerbouwer aan de slag met de veldbonenteelt. De inzet is om met dit hoogwaardige eiwit- en zetmeelrijke product krachtvoer op eigen bedrijf of een veebedrijf in de regio te vervangen. Akkerbouwers kunnen in overleg met hun collecteur ook telen voor de veevoeder- of consumptiemarkt. Extra bonus bij veldbonenteelt: de diepe beworteling, goed voor je bodemstructuur, en de hoge N-nalevering door het stikstofbindende vermogen van het gewas. Met de hoge kunstmestprijzen telt dat laatste nog eens extra door.

Twee competities
De EiwitChallenge bestaat uit twee momenten: dit najaar zijn de winterbonentelers al van start gegaan, maar het is ook nog mogelijk in het voorjaar ‘in te stappen’ (inzaai februari t/m half april 2023) met zomerbonen. Zaaizaadbedrijf Limagrain stelt daarvoor aan elke deelnemer 0,5 ha aan zaadgoed beschikbaar van respectievelijk Tundra of Viper. In beide competities word je bijgestaan door gewasspecialisten die het gehele traject meevolgen en beoordelen, van de zaaibedbereiding tot en met de oogst en het eventueel verwerken en inkuilen van de bonen. Natuurlijk zijn er ook mooie prijzen te winnen!

Aanmelden
Wil jij  ook ervaring opdoen met de veldbonenteelt als onderdeel van een toekomstbestendige landbouw? Meld je aan via dit formulier of lees hier meer.

Let op: de Challenge heeft betrekking op oogstjaar 2023, de teelt van de winterbonen is al van start. Meld je nog snel aan voor de zomerbonenteelt (deadline 1 februari 2023).