Ruimte voor jonge boeren is cruciaal voor stikstofaanpak kabinet

Vrijdagmiddag 10 februari heeft het kabinet twee Kamerbrieven uitgebracht: een brief over het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG) en een brief over de aanpak piekbelasters. NAJK is van mening dat jonge boeren en tuinders ruimte moeten krijgen om aan de ene kant te verduurzamen en aan de andere kant hun bedrijven door te ontwikkelen. “Het stikstofbeleid moet hiervoor ruimte geven”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Voor NAJK is het belangrijk dat het kabinet zich maximaal inzet voor het legaliseren van PAS-melders en interimmers. Het kabinet heeft daarvoor onder andere de piekbelasteraanpak in het leven geroepen. In de Kamerbrief hierover legt het kabinet uit wat ze van plan zijn. Een piekbelaster kan kiezen uit vier opties: innoveren, omschakelen, verplaatsen of vrijwillig stoppen.

Jonge boer moet kunnen kiezen
Een jonge boer kan ook een piekbelaster zijn. NAJK is hier heel duidelijk over. Jonge boeren die mogelijk een piekbelaster zijn moeten kunnen kiezen uit die vier opties. De keuzes anders dan vrijwillig stoppen moeten zeer aantrekkelijk zijn. “Wij gaan niet toestaan dat jonge boeren die mogelijk piekbelaster zijn enkel kunnen kiezen voor vrijwillig stoppen”, aldus Meijer. In de brief staat dat er door het kabinet hard gewerkt wordt aan dit keuzepalet. NAJK zal er de komende maanden scherp op toezien dat het kabinet met goede voorstellen komt.

Alternatief KDW
Het kabinet heeft ook een brief gestuurd over het NPLG. Hierin wordt onder andere geschreven over een alternatief van de kritische depositiewaarde (KDW) in de doelstelling van het stikstofbeleid. NAJK is van mening dat de KDW uit die doelstelling moet. Een boer kun je niet verantwoordelijk houden voor de totale depositie op een plantje. “Een boer kan enkel sturen op zijn eigen emissie. Daarom moet het kabinet sturen op emissie en niet op depositie”, aldus Meijer. Het kabinet schrijft in haar brief dat er op korte termijn een reeks bijeenkomsten gaat plaatsvinden tussen het kabinet en onder andere sectorpartijen om te werken aan een alternatief die maximaal een jaar gaat duren. Mocht dit overleg leiden tot een alternatief, dan kan de wet gewijzigd worden. “NAJK gaat deelnemen aan deze overleggen en zal aansturen op emissie in plaats van depositie in de doelstelling”, aldus Meijer.

Landbouwakkoord
Voor NAJK is van belang dat de inhoud van het nog te maken Landbouwakkoord integraal wordt overgenomen door het NPLG en de provinciale plannen. “Afspraken uit het Landbouwakkoord moeten leidend zijn in de uitvoering van de plannen van het kabinet, anders heeft het geen zin om hierover te onderhandelen”, aldus Meijer. In de kabinetsbrief over het NPLG is te lezen dat het kabinet voornemens is om het Landbouwakkoord hierin serieus te nemen. NAJK is hier blij mee.

Er staat nog veel meer in de brieven vermeld. Lees ze hier: Kamerbrief NPLG of Kamerbrief over aanpak piekbelasters.