Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK startte het jaar goed met een mooie vacature binnen het dagelijks bestuur. Je kunt nog t/m zondag 12 februari reageren op de portefeuille bedrijfsovername!
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer werd genomineerd voor de FoodAgri Top 50. Bekijk hier zijn video.
 • Naast de al bestaande hoofdtafel van het Landbouwakkoord gingen in januari ook de sectortafels van start. In totaal zijn er zes tafels ingericht, waarvan NAJK bij vijf is aangesloten: akkerbouw, melkvee- en kalverhouderij, pluimveehouderij, varkenshouderij en de (glas)tuinbouw en sierteelt.
 • Voorzitter Roy Meijer was te gast bij het ochtendprogramma van NPO Radio 1. Hij blikte met Astrid Kersseboom terug op het jaar 2022 en keek vooruit naar de toekomst van de jonge boer en tuinder. Luister de uitzending (vanaf 37:27) hier
 • De workshops van het project Boerenkansen gingen van start tijdens de Biokennisweek 2023 van 16 t/m 19 januari en zijn nu ook voor AJK’s, scholen en studieclubs aan te vragen.
 • NAJK en Interpolis ondertekenden voor de vierde keer op rij de partnerovereenkomst. De ondertekening vond plaats op het NAJK-kantoor in Utrecht tijdens een interessant gesprek over risicobeheer, preventie en verzekeringen in relatie tot duurzaamheid.
 • NAJK, LTO, Albert Heijn, Royal Agrifirm Group, Royal A-ware, Plukon Food Group en Vion Food Group startte half januari gezamenlijk de leergang ‘Waardecreatie in Voedselketens’.
 • Harold Overmars, de portefeuillehouder leefomgeving bij NAJK legde in januari de laatste hand aan de grondvisie van NAJK.
 • NAJK werd moedeloos van de bureaulogica bij het mestbeleid en schreef in navolging op de Kamerbrief van minister Adema op 20 januari dit bericht.
 • Dagelijks bestuurders Eke Folkerts, Peter Meedendorp en Ruben Klein Teeselink waren voor CEJA in Dublin om samen met andere Europese jonge boeren te discussiëren over de onderwerpen ‘smart warming’ en ‘toegang tot land’. Daarnaast werd er ook nader kennis gemaakt met de Ierse landbouwsector.

Wat doet NAJK voor jou in februari?

Natuurlijk zit NAJK in februari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 16 februari is de slotbijeenkomst en prijsuitreiking van de MaïsChallenge 2022 waarmee de Challenge wordt geëvalueerd en de deelnemers te horen krijgen of ze in de prijzen zijn gevallen.
 • Om de keuzestress voor de Provinciale Statenverkiezing op 15 maart iets te verlichten, zal NAJK in februari een speciale verkiezingspagina in het leven roepen op de website.
 • Na de Kickoff op dinsdag 28 februari gaat de EiwitChallenge van NAJK en Limagrain officieel van start.