BoerNatuurlijk!-spel nu ook voor hbo- en vmbo-klassen

Goed nieuws! Naast de mbo-versie, die al maandenlang succesvol draait, is het BoerNatuurlijk!-spel nu ook voor vmbo- en hbo-klassen aan te vragen. Als klas strijd je in teams tegen elkaar en test je jullie kennis over natuurinclusieve landbouw. Naast dat je er iets van opsteekt, is er natuurlijk ook een mooie prijs te winnen. Niet alleen leerzaam dus, maar vooral ook erg leuk om te doen! Zo creërt NAJK op een ludieke manier bewustwording over natuurinclusieve landbouw.

Vanuit vmbo-onderwijsinstellingen werd de behoefte kenbaar gemaakt om biodiversiteit structureel op te nemen in de lesprogramma’s. Deze materie is echter niet altijd voorhanden. Om hierin tegemoet te komen heeft NAJK een leuke én leerzame gastles ontwikkeld waarin leerlingen op een laagdrempelige en interactieve manier kennis maken met de thema’s biodiversiteit in je omgeving en (natuurinclusieve) landbouw. Het BoerNatuurlijk!-spel is afgestemd met verschillende vmbo-docenten en toegespitst op het kennisniveau van derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen.

In de hbo-versie van het BoerNatuurlijk!-spel wordt verder ingezoomd op de vier thema’s behorend bij natuurinclusieve landbouw: agrobiodiversiteit, specifieke soorten, landschappelijke-, en regionale diversiteit. In een natuurinclusieve landbouw houdt een ondernemer bij alle activiteiten rekening met de natuur op en rond zijn of haar bedrijf. Met dit leuke en leerzame spel worden de studenten uitgedaagd met hun kennis over dit onderwerp.

Als aanvulling op het BoerNatuurlijk!-spel en ter inspiratie voor de jongeren zijn er in verschillende sectoren video’s opgenomen bij jonge boeren die natuurinclusieve maatregelen toepassen in hun bedrijfsvoering. Het spel, in combinatie met een passende presentatie over natuurinclusieve landbouw door een enthousiaste spelleider, is kosteloos aan te vragen bij NAJK.

Lees meer over het project en aanmelden op www.najk.nl/boernatuurlijk.

 

Het BoerNatuurlijk!-project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van LNV.