Ruimte voor de nieuwe akker!

De wereld is sterk aan het veranderen en de akkerbouw verandert mee. De sector draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Dat gebeurt op basis van de sterke samenwerking in de keten. Veredeling, teelt, handel én verwerking werken samen binnen BO Akkerbouw en schetsen samen zeven richtingen voor perspectief van de Nederlandse akkerbouw. Ruimte voor de Nieuwe Akker!

Met ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ baseert BO Akkerbouw het perspectief van de sector op de belangrijke rol die de Nederlandse akkerbouw speelt in de plantaardige toekomst van ons voedselsysteem, in een circulaire samenleving en in een vitaal platteland. “Ondernemers en medewerkers in de akkerbouw werken elke dag aan het perspectief van de sector”, vertelt André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw. “Op basis van voldoende areaal en een goed verdienvermogen kan de sector bijdragen aan de belangrijke maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen.”

Zeven richtingen voor perspectief
In dat licht zien de leden van BO Akkerbouw zeven richtingen voor het perspectief van de Nederlandse akkerbouw. Het gaat om:

 • Duurzaam voedsel
 • Biobased materialen
 • Eiwittransitie
 • Groene energie
 • Biodiversiteit & landschap
 • Circulaire samenleving
 • Klimaatbestendige omgeving

Bij elke richting geeft BO Akkerbouw vier speerpunten aan en één punt dat de sector nu direct wil aanpakken, vaak samen met de overheid.

Fundamenten voor het verdienvermogen
Het perspectief van de akkerbouw vereist een stevige samenwerking, niet alleen binnen, maar ook buiten de sector. Een goed verdienvermogen voor alle schakels in de keten staat centraal. BO Akkerbouw doet daarvoor een nadrukkelijk beroep op beleidsmakers. “De overheid is een belangrijke partner om samen met ons de noodzakelijke fundamenten te bouwen voor het perspectief”, aldus Hoogendijk. De sector zet daarbij in op de volgende vijf fundamenten, met ook steeds vier speerpunten en één punt voor directe actie:

 • Onderzoek & innovatie
 • Data & digitalisering
 • Onderwijs & ondernemerschap
 • Sturen op doelen
 • Sterke ketens

“Laten we als sector blijven doen waar we goed in zijn: waarde leveren van onze akkers”, besluit Hoogendijk. “Voedingswaarde, economische waarde en duurzame waarde.”

Webinar Perspectief van de Nederlandse akkerbouw
Op donderdagavond 20 april wordt er door middel van een webinar handen en voeten gegeven aan het perspectief van de Nederlandse akkerbouw. Onder leiding van hoofdredacteur van Nieuwe Oogst Esther de Snoo gaan André Hoogendijk (directeur BO Akkerbouw), Tineke de Vries (voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente) en Pieter Grinwis (Tweede Kamerlid ChristenUnie) in gesprek over het perspectief van de akkerbouw. Een inspirerende blik op de toekomst met een praktische insteek. Schrijf je hier in! 

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. De leden van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI.