NAJK teleurgesteld in Tweede Kamer na motie over glyfosaat

Donderdag 7 september heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, die de minister oproept om in Europa tegen de verlenging van toelating van glyfosaat te stemmen. NAJK is teleurgesteld in deze uitslag, omdat het daarmee voorbij gaat aan het oordeel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het aanvullende onderzoek die nog loopt.

Partij voor de Dieren en GroenLinks dienden de motie in. In de motie stellen zij dat er verschillende wetenschappelijke studies zijn die een verband leggen tussen het gebruik van glyfosaat en de ziekte van Parkinson. Daarom vinden zij dat Nederland tegen de verlenging van glyfosaat op Europees niveau moet stemmen. Deze motie vond een meerderheid in de Tweede Kamer. De Efsa en het Ctgb gaven eerder aan dat er geen reden is om het niet te verlengen. “De Tweede Kamer gaat met deze motie voorbij aan het oordeel van de Efsa en het Ctgb. Een totaalverbod op glyfosaat heeft verschillende negatieve effecten. Zo speelt glyfosaat een belangrijke rol in niet kerende grondbewerking en zal het lastiger worden deze manier van grondbewerking in de toekomst te blijven toepassen. Daarnaast kan bijvoorbeeld de ziektedruk in de aardappelteelt enorm toenemen doordat aardappelopslagplanten niet effectief bestreden kunnen worden. Hiermee neemt de kans op bodemgebonden ziektes toe. Uiteraard moeten we continu kijken hoe we het gebruik van gewasbescherming kunnen verminderen en volop op zoek zijn naar alternatieven. Het platweg verbieden draagt daar niet aan bij”, aldus Hilde Coolman, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw.

Het voorstel van de Europese Commissie over verlenging van glyfosaat voor een periode van 15 jaar is nog in voorbereiding. Later dit jaar zal er pas over gestemd worden.