Gezamenlijk geluid rondom de melkveehouderij van de toekomst

NAJK heeft samen met zes andere organisaties een toekomstvisie voor de melkveehouderij in Nederland gemaakt. Met dit manifest willen de partijen samen het geluid van de melkveehouderij afgeven in aanloop naar de komende verkiezingen en de daaropvolgende formatie. Naast ‘het op orde houden van het verdienvermogen’ en de inzet op het terugdringen van emissies kwamen er nog meer belangrijke punten aan bod.

Mede dankzij de veelzijdigheid en het innovatieve karakter is de kwaliteit van de Nederlandse melkveehouderij hoog. Ons land is daarbij toonaangevend in Europa en in de wereld met een hoge kwaliteitsstandaard van zuivelproducten. Innovatie, productontwikkeling en voldoende omvang zijn van belang om deze positie te behouden. Maar zorgen over de leefomgeving en een andere kijk op de omgang met dieren zorgen voor een voortdurende stapeling van beleid.

Gezamenlijk geluid
“Het is goed dat wij als melkveesectorpartijen nu gezamenlijk zijn gekomen tot een gedragen input richting de politiek in Den Haag”, aldus Ruben Klein Teeselink dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij. “De kracht van de Nederlandse melkveehouderij wordt weergegeven en er is aandacht voor de grootste uitdagingen die er zijn voor de toekomst. We hebben ons best gedaan om de nadruk te leggen op de ondernemer, onderneming en omgeving.”

De belangrijkste punten
Een aantal belangrijke punten uit het besproken document zijn:

  • Het verdienvermogen van melkveehouders verbeteren zodat zij in staat zijn stappen te zetten
  • Geen verdere inkrimping van de veestapel dan wat bestaand beleid al voorschrijft
  • Inzetten op het terugdringen van emissies
  • Erkenning voor het hele palet aan wat melkveebedrijven binnen hun bedrijfsvoering doen aan CO2 productie en vastlegging
  • Voortbouwen op bestaande initiatieven
  • Juridische zekerheid die aansluit bij de diversiteit van de sector
  • Een mestbeleid dat aansluit bij de diversiteit van de sector en het verruimen van mogelijkheid om organische mest te gebruiken op reguliere bedrijven
  • Het behouden en uitbreiden van areaal grasland
  • Een duidelijk en consistent beleid
  • Sturen op strategische doelen in plaats van op middelen

Het document is opgesteld door een samenwerkingsverband tussen: Agractie, Dutch Dairymen Board (DDB), LTO, NAJK, de Natuurweide, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), en Netwerk GRONDig.

Bekijk hier het document.