Kabinet reserveert 100 miljoen voor jonge boeren

Op Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt dat zij 100 miljoen euro gereserveerd heeft voor jonge boeren. Dit budget is een verhoging van het bedrag voor de vestigingssteun die al in een eerdere Kamerbrief over het GLB was toegezegd. NAJK is zeer tevreden met dit budget, wat ook een afspraak was uit het niet gesloten Landbouwakkoord.

NAJK heeft al een lange tijd gelobbyd voor een goede vestigingssteun, wat echt een steun in de rug is van jonge boeren die net het agrarisch bedrijf hebben overgenomen. Deze jonge ondernemers zitten in de financieel zwaarste periode van het bedrijf, terwijl zij vol energie zitten om het bedrijf verder te ontwikkelen en het bedrijf willen voorbereiden op de toekomst.

Vergrijzende sector
De agrarische sector is daarnaast in rap tempo aan het vergrijzen. Cijfers van het CBS uit 2021 laten zien dat 52% van de Nederlandse agrarische bedrijven een bedrijfshoofd van boven de 55 jaar heeft. Slechts een kleine 4 procent van de boeren in Nederland was in 2016 jonger dan 35 jaar. “De vergrijzing zal nu, bijna twee jaar later, alleen maar verder zijn toegenomen”, stelt NAJK-voorzitter Roy Meijer. “Daarom is het extra belangrijk dat jonge boeren bij een bedrijfsovername een steuntje in de rug krijgen.”

Goede vestigingssteun
Tijdens het proces van het Landbouwakkoord, was de vestigingssteun een belangrijk punt voor NAJK. Binnen dit proces is er een toezegging gedaan voor een verhoging van het al eerder toegezegde budget. Echter werd het Landbouwakkoord uiteindelijk niet gesloten. “Deze toezegging van 100 miljoen euro is een verlenging van het Landbouwakkoord. Wij zijn het kabinet dankbaar dat zij zich aan deze afspraak hebben gehouden, ondanks dat het Landbouwakkoord de eindstreep niet heeft gehaald”, aldus Roy Meijer, de voorzitter van de jonge boeren en tuinders.