Kamer en EU akkoord met verhoging budget eco-regelingen 2023

Op 15 februari 2024 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het toevoegen van 50 miljoen euro aan het budget van de eco-regelingen 2023. Het geld is afkomstig uit het Transitiefonds Landelijk Gebied. Een dag later is ook de Europese Commissie akkoord gegaan met het plan. NAJK is opgelucht dat de minister extra budget beschikbaar heeft gemaakt.

Lange tijd leek het erop dat deelnemers van de eco-regelingen maar een deel van de vergoeding zouden krijgen. Doordat er afgelopen jaar meer inzet is geleverd dan van te voren werd verwacht, is er een tekort op de GLB-begroting ontstaan. NAJK heeft hier destijds fel op gereageerd omdat dit geen recht doet aan de inspanningen die boeren geleverd hebben. In december heeft de Tweede Kamer de minister ook opgeroepen om het begrotingstekort op te vullen. De minister heeft daarop voorgesteld om 50 miljoen euro over te hevelen vanuit het Transitiefonds naar de eco-regelingen. De Tweede Kamer is hiermee akkoord gegaan.

Steuntje in de rug
“We zijn blij met de inspanningen van de minister en de Kamer op dit onderwerp. Daarvoor willen we hen graag bedanken. Het is belangrijk dat boeren die met geld en moeite een bijdrage hebben geleverd aan de duurzaamheidsopgaves hiervoor worden beloond,” zegt Gerben Boom, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal. Het opvullen van het begrotingsbudget ziet hij als een steuntje in de rug en erkenning voor de inzet van (jonge) boeren.

Toekomst
Daarnaast is er een amendement aangenomen van SGP-kamerlid André Flach om ook 50 miljoen euro te reserveren voor de eco-regeling van 2024. Echter kan dit nog niet uitgevoerd worden vanwege wetgeving op Europees niveau. NAJK is blij dat de Kamer met het amendement ingestemd heeft. Daarnaast pleit NAJK er voor dat er binnen de Europese Commissie wordt gekeken naar mogelijkheden voor lidstaten om structureel GLB-budget aan te vullen. “Wij pleiten er voor om vergoedingen uit te geven die gebaseerd zijn op inspanningen en de kosten daarvan, en niet op animo voor de regeling. Zo kan de eco-regeling ook in de komende jaren fatsoenlijk vergoed worden”, aldus dagelijks bestuurder Gerben Boom.