Nieuwe minister aan zet voor mestoplossing

Op 5 april stuurde demissionair minister Adema een plan van aanpak naar de Tweede Kamer om de mestcrisis op te lossen. Vandaag is hier een vervolg op gekomen met een nieuwe kamerbrief waarin Adema maatregelen aankondigt die hij direct in gang wil zetten, maar ook maatregelen die door zijn opvolger uitgevoerd moeten worden. Concreet heeft Adema een wetsvoorstel naar de kamer gestuurd voor een hogere afroming en wil hij een graslandsubsidie invoeren. Daarnaast doet Adema de deur naar Brussel open, mits er een goed uitgewerkt en geïmplementeerd plan is. NAJK heeft zeer gemengde gevoelens bij de voorgestelde maatregelen, maar is blij met de boodschap die de minister geeft over de route naar Brussel: met een goed plan is dit mogelijk.

Nieuwe minister aan zet voor mestoplossing
Implementatie van het mestcrisisplan zal niet op korte termijn plaatsvinden. Slechts het onderdeel graslandsubsidie zal dit jaar nog worden gerealiseerd en de rest van het beleid zal naar aller waarschijnlijkheid uitgevoerd worden door de nieuwe minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Adema stelt dat wanneer Nederland haar eigen maatregelen heeft uitgewerkt en geïmplementeerd, de weg naar Brussel weer open ligt voor gesprekken over een nieuwe of aangepaste derogatie.

Mestcrisisplan sectorpartijen en Brussel
Ruim een maand geleden is het mestcrisisplan naar buiten gebracht door NAJK samen met LTO, Natuurweide en de NZO (de zuivelverwerkers). NAJK stuurde ter verduidelijking een mestnieuwsbrief naar haar leden. Zoals in de Kamerbrief van vandaag is terug te lezen, hebben de sectorpartijen voet bij stuk gehouden dat het plan dat zij indienden integraal is. Er kunnen dus geen delen uit gekozen worden terwijl andere worden weggelaten. De gang naar Brussel voor een nieuwe of aangepaste derogatie hoort hierbij. “We zijn blij dat de minister laat zien dat de gekozen route wel mogelijk is, daarnaast is hij open over onze stevige houding aan tafel. NAJK zal samen met de andere sectorpartijen de komende tijd deze brief uitgebreid bestuderen en verder werken aan inhoudelijke oplossingen”, aldus portefeuillehouder melkveehouderij Ruben Klein Teeselink.

Afroming is slecht voor jonge boeren
De minister heeft een wetsvoorstel naar de kamer gestuurd waarin hij voorstelt om 30% af te romen van dier- en fosfaatrechten bij buiten-familiaire overdracht, zowel bij lease als verkoop. NAJK is hier absoluut niet blij mee, omdat de verhoging van de investeringskosten voor fosfaat- of dierrechten hun toekomstperspectief enorm ondermijnt. “NAJK is hier tegen. Wij willen in ieder geval een uitzonderingspositie voor jonge veehouders”, stelt portefeuillehouder pluimvee-, varkens- en kalverhouderij Wendy Kicken.

Wetsvoorstel is begin van lang proces
Het wetsvoorstel opsturen naar de Tweede Kamer is pas de start van het proces wat nodig is om 30% afroming daadwerkelijk te realiseren. Hierna volgt een periode waarin NAJK middels een consultatie haar bezwaren hiertegen kan indienen. Die wordt wel of niet verwerkt door de nieuwe minister van LVVN en stuurt vervolgens deze wet naar de Raad van State, die hierover haar advies zal geven. De nieuwe minister van LVVN stuurt het nieuwe wetsvoorstel vervolgens eerst naar de Tweede en daarna naar de Eerste kamer. Wanneer in beide kamers een meerderheid vóór stemt, gaat het wetsvoorstel uitgevoerd worden en is de voorgestelde afroming bij overdracht een feit. “In deze periode zal NAJK alles uit de kast halen om de negatieve gevolgen van dit wetsvoorstel voor jonge veehouders tegen te houden”, aldus Kicken.

Positief over graslandsubsidie
Positief is dat de graslandsubsidie wordt verhoogt met €80 miljoen om hoge mestafzetkosten tegemoet te komen. “Dit bedrag helpt financieel ter compensatie van de hoge mestafzetkosten per kuub, maar compenseert natuurlijk niet de volledige last”, aldus Klein Teeselink.