NAJK over publicatie voorontwerp Nota Ruimte: landbouw lijkt sluitpost en (economisch) perspectief ontbreekt

Op het laatste moment heeft het demissionaire kabinet vandaag het concept van de Nota Ruimte gepubliceerd. Dit document benoemt keuzes en biedt richting voor beslissingen over grote ruimtelijke uitdagingen, variërend van landbouw en natuur tot woningbouw, economie en energiezekerheid. In deze Nota Ruimte lijken water- en natuuroplossingen zwaarder te wegen in de ruimtelijke belangenafweging dan landbouw. NAJK mist hierbij het perspectief voor jonge boeren en tuinders, terwijl dit juist essentieel is binnen onze vergrijzende sector.

Het voorontwerp van de Nota Ruimte legt de basis voor de beantwoording van de volgende vraag: welke activiteiten worden op welke locaties gerealiseerd? Dit kan alleen bepaald worden door duidelijke belangenafwegingen te maken. NAJK is niet tegen een Nota Ruimte, omdat het duidelijkheid moet bieden over de bestemming van verschillende gebieden in Nederland, en die duidelijkheid is hard nodig.

Voorontwerp Nota Ruimte duidelijk over ruimteclaim landbouw
In het voorontwerp komen drie onderwerpen aan bod; klimaatneutrale en circulaire samenleving, sterke steden, dorpen en regio’s, én landbouw en natuur. Voor landbouw en natuur is er gezocht naar een nieuwe balans in het landelijk gebied. “Er staat vooral in wat de beperkende factoren zijn voor ondernemers in onze sector, maar niet of en wat de ondernemingsruimte is voor hen die doorgaan. Zo lijkt het net alsof wij enkel moeten leveren, maar nul economische ontwikkelruimte terugkrijgen.”, aldus Merel Straathof, portefeuillehouder leefomgeving bij NAJK.

Het per definitie voorrang geven aan het herstellen van het water- en bodemsysteem op landelijke schaal, in combinatie met de doelstellingen voor water, klimaat en natuur, heeft volgens NAJK vergaande gevolgen voor de positie van landbouw in de ruimtelijke ordening en de ontwikkelmogelijkheden van jonge boeren en tuinders. “Het kan niet zo zijn dat dat deze opgaven altijd voorrang op landbouw hebben, zonder enige ruimte of visie op het creëren van rendabele bedrijfsvoeringen van (jonge) boeren en tuinders. Dit werkt absoluut niet stimulerend voor jonge ondernemers die juist op zoek zijn naar welke ruimte zij krijgen om hun bedrijven door te ontwikkelen.”, aldus Straathof.

Nota Ruimte en nieuw kabinet
NAJK is voorstander van een Nota Ruimte, omdat dit duidelijkheid geeft over wat een ondernemer wel of niet kan in zijn omgeving met zijn bedrijf. Focussen op wat waar wel kan. Deze duidelijkheid hebben jonge boeren en tuinders volgens NAJK nodig, want op die manier weten zij waar ze aan toe zijn en kunnen ze onderbouwde keuzes maken richting de toekomst. NAJK wil graag meedenken met het nieuwe kabinet over hoe dit ingevuld kan worden. “Het nieuwe kabinet zet toekomstperspectief voor jonge boeren hoog op de agenda in het hoofdlijnenakkoord. Daarnaast spreekt zij niet over natuur-inclusieve landbouw, maar over landbouw-inclusieve natuur. “Ik ben benieuwd welke accenten het nieuwe kabinet in deze Nota Ruimte gaat leggen,” stelt Straathof.  Mocht het nieuwe kabinet verder gaan met het ontwikkelen van de Nota Ruimte, dan gaat NAJK graag in gesprek met de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Mona Keijzer (BBB).