Financiering bedrijfsopvolging

Bedrijfsovername is al jaren hét speerpunt van NAJK. Dat zal de komende jaren ook zo blijven. Onlangs lieten de CBS-cijfers zien dat slechts 40% van de agrarische bedrijven een opvolger heeft. Verder blijkt uit deze cijfers dat de vergrijzing in de agrarische sector toeneemt en dat terwijl de vraag naar voedsel als gevolg van de groeiende wereldbevolking toeneemt. We staan als sector voor grote uitdagingen. Deze uitdagingen vragen vernieuwing en innovatie in onze sector. Iets waar jonge ondernemers bij uitstek goed in zijn. Immers zijn jonge ondernemers, de ondernemers van de toekomst!

Om deze vernieuwing en innovatie door te voeren in de dagelijkse bedrijfsvoering, is het van belang jezelf te blijven ontwikkelen. Dit begint met een goede opleiding. Ook wanneer je een diploma op zak hebt, moet je jezelf bijscholen en je blikveld blijven verruimen. De cursussen en discussieavonden die NAJK aanbiedt, kunnen hieraan bijdragen.

In deze BNDR staan we onder andere stil bij de financiering van de bedrijfsovername. Bedrijven ontwikkelen zich steeds verder, dit vraagt een toenemende kapitaalbehoefte bij de overname. Hiernaast zien we een ontwikkeling dat banken niet per definitie direct de volledige overnamesom willen financieren en dat er gezocht moet worden naar alternatieven.

Uiteraard blikken we in de laatste BNDR van dit jaar terug op de activiteiten die we het afgelopen jaar gedaan hebben. Rest mij dan ook om namens het dagelijks bestuur en de medewerkers van NAJK jullie goede feestdagen toe te wensen en alle goeds voor 2017!

Andre Arfman, voorzitter NAJK