Kennis, kapitaal en land

Ondersteuning van jonge boeren en tuinders is het thema van deze laatste BNDR van 2017 en de tweede van het jubileumseizoen van NAJK. Dat is niet toevallig. Dit onderwerp raakt immers de wortels van NAJK. Ondersteuning van jonge boeren en tuinders heeft altijd bovenaan de agenda van onze jongerenvereniging gestaan. Dat zal in de toekomst ook zo blijven. Ondersteuning richt zich op drie behoeften van jonge ondernemers: kennis, kapitaal en land. NAJK probeert hier de jonge boer en tuinder op verschillende manieren in te ondersteunen.

We bieden verschillende informatieve avonden aan waar kennis wordt gedeeld of vaardigheden worden getraind. Hiervoor werken we veelal samen met de vaste partners van NAJK. Op het gebied van bedrijfsovername bieden we via lokale AJK’s complete cursussen aan om je voor te bereiden op jouw toekomst.

Voor de tweede behoefte, kapitaal, voeren we actief lobby op drie niveaus: de provincie, Den Haag en in Brussel. Een van de resultaten hiervan is de Jonge Landbouwersregeling die ondersteuning kan bieden in het doen van investeringen op jouw bedrijf. Ook het onlangs aangekondigde bedrijfsovernamefonds gaat hier mogelijk ondersteuning bieden.

En dan hebben we de laatste behoefte: land. Ook daarvoor lobbyen we actief op de onderwerpen pacht en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

In deze BNDR besteden we aandacht aan deze onderwerpen. Ook geven onze gewaardeerde partners hun visie op dit onderwerp. Wil  je jouw kennis nog een boost geven, dan kan de onderwijsspecial je daar wellicht bij helpen. Rest mij nog om jullie alvast een goede jaarwisseling toe te wensen en een leerzaam en ondernemend 2018!

Andre Arfman, voorzitter NAJK