BNDR december 2019

Andere (nieuwe) tijden…

In de vorige BNDR schreef ik al dat ons een hete herfst stond te wachten. Nu de herfst er bijna op zit, kunnen we constateren dat deze verwachting ook daadwerkelijk is uitgekomen. Het stikstofdossier zorgt voor discussies over ons bestaansrecht als jonge boeren. NAJK heeft niet voor niets bij de overheid het beeld geschetst dat zij ‘jonge boeren uitzwaait’. Dit beeld werd versterkt door de grote boerenprotesten die lang voor onmogelijk werden gehouden. Het is dan ook goed dat er zo’n grote samenhorigheid te zien was in de agrarische sector.

Ook de opkomst van nieuwe organisaties zorgden voor een andere dynamiek op het bestuurlijke vlak. De handen worden ineengeslagen om krachten te bundelen binnen het stikstofdossier. Kortom, gebeurtenissen die we misschien een half jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. NAJK blijft zich volop inzetten voor het perspectief van de jonge boer. Wij blijven vragen om een integrale oplossing, waarbij we voldoende tijd en flexibiliteit krijgen om hieraan te werken. Het zou mooi zijn dat er zo een stip aan de horizon ontstaat, dat we weten waar we aan toe zijn en kunnen werken aan onze mooie, toekomstgerichte bedrijven.

In deze BNDR besteden we ook volop aandacht aan bovenstaande onderwerpen. Zo kijken we terug op de boerenprotesten en geven we inzicht in de inzet van NAJK binnen het stikstofdossier. Soms lijkt het dat er op dit moment niks anders op de agenda staat dan deze onderwerpen, maar een onderwerp als het bedrijfsovernamefonds loopt ook nog gewoon door. Hoog tijd om jullie ook hierover bij te praten. Rest mij nog, ook mede namens de rest van het dagelijks bestuur, jullie goede feestdagen en een ‘rustiger’ en ondernemend 2020 toe te wensen!

Andre Arfman

NAJK-voorzitter