BNDR december 2023

Een leven lang leren

Wanneer ik dit schrijf is het één dag na de historische Tweede Kamerverkiezingen. De PVV is met kop en schouders verkozen tot de grootste partij van Nederland. De BBB is van één zetel naar zeven zetels gegaan en NSC is uit niets binnengekomen met een buitengewoon knappe hoeveelheid van 20 zetels. De gehele coalitie VVD, D66, CDA en Christen Unie heeft een enorme tik op de vingers gehad en dat was ook voorspelt.

Twee jaar lang heeft onze sector geprobeerd met het huidige kabinet door een deur te kunnen. Soms stonden we in de portaal en soms voor een dichte deur. We zijn begonnen met samenwerken. Toen kregen we de stikstofkaart van Van der Wal. Vervolgens moest Johan Remkes de orde herstellen en als laatst hadden we bijna een concept-landbouwakkoord uit onderhandeld. Het kabinet zelf wilde op het einde de gebiedsgerichte aanpak herzien, ruim 13 miljard euro vrijmaken en een verandering van stikstofbeleid lag ook in de pijpleiding. Echter het mocht niet baten.

De uitstraling van het kabinet naar ons aan de onderhandelingstafel was enorm verbeterd, maar de buitenwereld was nog lang niet zo ver. Het kabinet had niet door dat de provinciale statenverkiezing een generale repetitie was, voor eventuele nieuwe verkiezingen. Door intern gerommel is het kabinet geklapt en de buitenwereld was er klaar mee. De rest is geschiedenis.

Een leven lang leren is van levensbelang om te overleven als mens, als sector, kabinet of politieke partij. Wie dat niet oppakt, gaat achterlopen en mist de aansluiting met de wereld rondom. Er is een nieuwe politieke wind gaan waaien in de Tweede Kamer. Laten wij ook leren van de afgelopen periode. Juist nu de wind in de kamer rechts is, moeten wij laten zien wat we nodig hebben om te verduurzamen en tegelijkertijd een goed verdienvermogen te realiseren. Zo hoeft een links kabinet in de toekomst ons niet te verwijten dat we achterover zijn gaan hangen, maar kunnen ze ons slechts helpen de ingezette koers vanuit de sector zelf te ondersteunen.

Roy Meijer, NAJK-voorzitter