BNDR juni 2018

Klimaat – extreem weer op komst!

De meeste voorjaarswerkzaamheden zijn achter de rug: de eerste snede gras zit in de kuil en de aardappelen zitten in de grond. Tijdens deze drukke periode zagen we ook dit jaar weer verschillende weersextremen. Lokaal flinke plensbuien zorgden voor wateroverlast, of juist droogte door aanhoudend hoge temperaturen gecombineerd met een schrale oostenwind. Zijn dit tekenen van klimaatverandering? Mogelijk wel. Immers de agrarische sector wordt, als het gaat om klimaat, aan drie kanten geraakt. We worden gezien als een producent van broeikasgassen. We hebben er het eerste last van, maar hebben ook oplossingen in huis om klimaatverandering tegen te gaan. In deze BNDR gaan we uitgebreid in op dit onderwerp. Ook staat dit onderwerp hoog op de politieke agenda en wordt er volop gesproken over hoe Nederland kan voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn tijdens de klimaattop in Parijs. Dit zal ook verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor onze bedrijven. Daarom is NAJK op hoog niveau betrokken om aandacht te vragen voor de positie van jonge boeren en de verdiencapaciteit op hun bedrijven.

Een heel ander onderwerp in deze uitgave is de Jonge Landbouwersregeling. Deze regeling, die opengesteld was in december en januari, hebben we wederom geëvalueerd. Met de uitkomsten verzamelen wij weer input waar we mee in overleg kunnen met de provincies om de regeling nog beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Deze regeling is bedoeld om na bedrijfsovername de jonge boer of tuinder te stimuleren om een investering te doen die helpt het bedrijf toekomstbestendig te maken. Ook gaan we in deze BNDR uitvoerig in op het onderwerp bedrijfsovername. Immers dit blijft het belangrijkste thema waar NAJK voor blijft vechten.

Sla je de BNDR in het midden open, dan zie je de Zwarte Cross-actie van dit jaar. Doe jij ook mee?

Andre Arfman

NAJK-voorzitter