BNDR juni 2021

Familie en bedrijfsovername

Deze BNDR gaat over familie en zakendoen. Twee onderwerpen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden bij een bedrijfsovername, omdat dit vaak bij de familie begint. De bedrijfsoverdragers zijn de basis van een goede bedrijfsovername. Wanneer zij hun overnameplan helder hebben, kan de opvolger kijken of hij of zij aan deze wens wil en kan voldoen. Dit lijkt simpel, maar dat is het absoluut niet. Immers, hoe staan de bedrijfsoverdragers erin? Moeten al hun kinderen een gedeelte van het ‘dode’ vermogen krijgen en moet de bedrijfsopvolger die betalen? Vanuit het perspectief van hun overige kinderen volstrekt gerechtvaardigd. Immers, het gehele gezinsleven heeft zich aangepast naar het bedrijf dat negen van de tien keer op hetzelfde erf stond als het woonhuis en de bedrijfsopvolger neemt het bedrijf veelal over voor een lagere prijs dan de marktwaarde.

Een andere optie is dat ouders al hun overige kinderen achter het net laten vissen, omdat anders de bedrijfsopvolger niet volop de ruimte krijgt om het bedrijf na overname door te ontwikkelen. Vanuit het perspectief van de bedrijfsopvolger volstrekt gerechtvaardigd. Immers, waarom moet hij of zij voor gratis geld zorgen, bestemd voor kinderen van de bedrijfsoverdragers? Het geld dat hierin gaat zitten, kan niet besteed worden aan nieuwe investeringen die het bedrijf robuuster maken. Kortom: als kind geld ontvangen, zonder schuld over te nemen, maakt het lastig voor de bedrijfsopvolger.

Beide perspectieven zijn natuurlijk twee enorme uitersten. Niks is goed of fout. Het is een keuze en die moet gemaakt worden. Wat in ieder geval van belang is dat de bedrijfsoverdragers keuzes maken, omdat deze keuzes bepalend zijn voor de uitgangspositie van een bedrijfsopvolger. Geen keuzes maken is ook kiezen, maar vaak wel met veel ellende tot gevolg!

Roy Meijer, NAJK-voorzitter