BNDR juni 2022

Denken in waardeketens is de toekomst!

Deze BNDR gaat over ketens. Hoe zitten die in elkaar en waarom zijn deze belangrijk? Voor NAJK staat als een paal boven water dat, zowel nationaal als internationaal, jonge boeren en tuinders gebaat zijn bij waardeketens. Dit betekent een wederzijdse verbinding voor de lange termijn van boeren, tuinders, verwerkers en retailers die waarde toevoegen aan een product. De behaalde winst of het verlies binnen deze keten wordt op een eerlijke wijze verdeeld. Hierdoor krijgen de boer en tuinder een gelijkwaardige positie ten opzichte van de verwerker en retailer.

Omdat je wederzijds aan elkaar bent verbonden in een waardeketen, moet je er samen uitkomen. De samenwerking tussen de Albert Heijn-melkstroom en Royal A-ware is hiervan een mooi voorbeeld. In goede en in slechte tijden worden de schouders er met elkaar onder gezet door alle partners in de keten. Zijn er gevaren van buitenaf die de keten bedreigen? Hier wordt dan intern met elkaar (boer, verwerker en retailer) over vergaderd en besluiten genomen. Hiermee kiest iedere aangesloten partij bewust voor deze keten en zie je elkaar niet meer als inkoop- of verkooppartij. Je bent een gelijkwaardige partner die verantwoordelijk is voor het maken van een goed product die meerwaarde oplevert.

Dat waardecreatie in ketens hard nodig is werd recent pijnlijk duidelijk door de actie van de supermarkt Jumbo. Door leveringsproblemen kampten meerdere filialen met tekorten, maar de verklaringen van verschillende ondernemers liepen nogal uiteen. De één legde de oorzaak bij een gebrek aan regen, de ander noemde leveringsproblemen bij de zuivelverwerker of problemen bij het distributiecentrum. Dit had voorkomen worden door waardecreatie in ketens toe te passen. Ondanks het excuus van Frits van Eerd, CEO van Jumbo Supermarkten, kreeg elke boer het gevoel dat de inkopers van Jumbo het waarschijnlijk niet eens konden worden met de verkopers van de zuivelorganisaties. Dergelijke acties polariseren in plaats van verbinden. Het is juist die verbinding die we zo hard nodig hebben in ketens!

Roy Meijer, NAJK-voorzitter