BNDR juni 2024

Data en doelsturing

Het onderwerp ‘data’ klinkt heel groot en algemeen, maar is eigenlijk heel belangrijk en specifiek. Iedereen heeft wel machines op het erf waarin data zit die zowel door de boer ingezien kan worden als door de fabrikant. De vraag rijst vaak van wie is die data en wie verdient er aan? Hier kun je een heel betoog over houden, maar dat ga ik niet doen in dit voorwoord. Ik wil vooral in gaan op de vraag: wat kunnen we hiermee.

Landbouwbeleid bestaat vandaag de dag vooral uit middelvoorschriften. Generiek beleid waar iedereen aan moet voldoen, ongeacht of je wel of niet goed vakmanschap laat zien en dus minder milieuverliezen veroorzaakt. Dit willen ook nog eens regels zijn die in de praktijk helemaal niet leiden tot het behalen van doelen, maar achter het bureau goed doorrekenen. De generieke maatregelen zijn gebaseerd op gemiddelde prestaties. Zij die onder het gemiddelde presteren worden hierdoor gematst en zij die beter dan het gemiddelde presteren worden juist gepakt.

Willen we dit veranderen, dan moeten we zelf laten zien dat we het als bedrijf en als sector beter doen en doelen behalen. Hiermee kan zowel een sector als een boerenbedrijf laten zien dat de overschrijding niet plaatsvindt door het eigen handelen. Kortom, de verbetering moet elders gezocht worden. Wanneer de verbetering wel terug te leiden is naar een sector of naar ondernemers, dan zullen daar stappen gezet moeten worden om het collectief aan boeren en tuinders niet te schaden. Immers, het antwoord van de overheid op het niet halen van doelen is: generieke maatregelen voor iedereen.

Willen we dit als sector en als boerenbedrijf voorkomen, moeten we als de sodemieter onze datastromen gaan organiseren en structureren. Wij zullen zelf moeten laten zien wat we doen!

Roy Meijer, NAJK-voorzitter