BNDR maart 2019

Roerige tijden…

Voor jullie ligt alweer de eerste BNDR van 2019. Een bijzondere, omdat dit de eerste is die in samenwerking met onze nieuwe partner Agrio is opgesteld en uitgegeven. Wij hopen hiermee opnieuw een stap te zetten hoe wij nog beter kunnen laten zien wat NAJK bezighoudt en doet voor jullie als jonge boeren en tuinders.

Terugkijkend op 2018 zien we dat veel verschillende zaken ons hebben beziggehouden. Op bedrijfsniveau is dat voor velen de droogte geweest, maar op het politieke vlak zijn dat vooral klimaat, fosfaat en de visie van de minister die ons bezig hebben gehouden . De gevolgen hiervan gaan onverminderd verder in 2019. Zo zullen met name in de akkerbouw voor degenen die het betreft de gevolgen van een (veel) mindere oogst nu echt gevoeld gaan worden. Voor de melkveehouderij zal naast fosfaat ook de uitdaging rondom het stikstofplafond gaan spelen. Ook qua imago voelen we de druk van verschillende organisaties op onze sector afkomen. Voor alle sectoren zal de impact van het ophanden zijnde klimaatakkoord ook verder vorm gaan krijgen. In deze BNDR gaan we dan ook in op de klimaatlobby, zoals we deze vanuit NAJK voeren en hoe we jullie zo goed mogelijk proberen daarin mee te nemen. Kortom, roerige tijden.

Gelukkig was er begin dit jaar ook positief nieuws. De minister presenteerde haar eerste voorstellen voor de invulling van het bedrijfsovernamefonds om zo jonge boeren tuinders te helpen in het proces rondom bedrijfsovername. Ook daar gaan we verder op in.

Op bestuurlijk vlak hebben ook verschillende verschuivingen plaatsgevonden. Zo hebben we in januari afscheid genomen van Doeko van ’t Westeinde, die vier jaar de portefeuille akkerbouw onder zijn hoede heeft genomen. In deze BNDR maken we kennis met zijn opvolger Leendert Jan Onnes.

Ook blikken we terug op de MaïsChallenge en gaan we in op ons project met de Rabobank ‘De toekomst begint vandaag’. Rest mij nog om iedereen een succesvol jaar toe te wensen!

Andre Arfman

NAJK-voorzitter