BNDR maart 2020

Belangenbehartiging: belangrijker dan ooit!

Het blijven helaas turbulente tijden in de wereld van belangenbehartiging en politiek. Het stikstofdossier houdt de gemoederen nog volop bezig en de oplossing lijkt nog ver weg. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er veel discussie is over de uitgangspunten en de uiteindelijke doelen. Deze doelen zijn dusdanig scherp dat ze, ook al halen we alle activiteit uit Nederland weg, nog niet gehaald worden. NAJK zet zich, als onderdeel van het Landbouw Collectief, in voor de belangen van de jonge boer. Binnen het collectief houden we de andere partijen vooral scherp door aandacht te (blijven) vragen voor de toekomst en het perspectief van de jonge boer.

Naast de nationale discussie over stikstof, laat ook Brussel steeds meer van zich horen. De nieuwe Eurocommissaris voor klimaat, Frans Timmermans, heeft zijn ‘Green Deal’ gepresenteerd. Dit plan omvat naast zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen ook doelstellingen over biodiversiteit en het gebruik van onder andere kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Ook hierbij is aandacht nodig om het belang van de landbouw voldoende onder de aandacht te brengen en te houden bij de beleidsmakers en -bepalers. Door lid te worden van een belangenorganisatie als NAJK draag je hier ook je steentje aan bij.

Gelukkig is er ook nog goed nieuws. Zo hebben we binnen NAJK een opvolger gevonden voor Iris Bouwers in de persoon van Willem Voncken. Willem gaat zich bezighouden met internationale zaken en stelt zich in deze BNDR aan jullie voor. Daarnaast staat het voorjaar voor de deur. Het moment waar we in grote mate weer het land op gaan om bezig te gaan met de dingen die we graag doen: het produceren van gezond en kwalitatief hoogwaardig voedsel. Laten we dat vooral niet vergeten!

Andre Arfman

NAJK-voorzitter