BNDR maart 2022

Eiwit: iets natuurlijks, iets bijzonders, iets ingewikkelds

Sinds anderhalf jaar is de eiwitmarkt enorm in beweging. Daarnaast zien we in de veehouderij dat de stikstofuitdaging vanuit de overheid de melkveehouderij voor een uitdaging stelt. De marktontwikkelingen zorgen ervoor dat veehouders op dit moment hoge prijzen moeten betalen voor het aankopen van eiwit dat ze nodig hebben voor hun rantsoen. Dit biedt voor de akkerbouwers enerzijds kansen, omdat de vraag naar eiwit stijgt. Anderzijds geeft het een enorme uitdaging, omdat de kunstmestprijzen enorm hoog zijn. Het is onze ondernemerskunst die ons door deze turbulente tijden moet leiden om de bedreigingen om te zetten in kansen en in marge!

Deze ‘eiwit-turbulentie’ zal mijns inziens nog wel even aanhouden. Ook gezien de verschuiving in het publieke debat van de consumptie van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit. De vraag is hoe deze ontwikkeling zich doorzet en wat dat betekent voor ons als boeren en tuinders. De markt zal leidend zijn voor de keuzes die wij maken als ondernemers. De vraag is wel hoe bestendig die markt is en wat wij hen daarin kunnen bieden. De toekomst zal dit alles uitwijzen. Het is daarom ook heel goed dat deze BNDR stilstaat bij eiwitteelt en alle ontwikkelingen die hierbij horen.

Roy Meijer, NAJK-voorzitter