Verkiezingstijd

Op moment van schrijven van dit voorwoord bevinden we ons midden in de verkiezingsstrijd. Welke partij zal de grootste worden? Wie gaat regeren? Vragen die wellicht beantwoord zijn op het moment dat jullie deze BNDR lezen. Voor de agrarische sector staat er veel op het spel. Neem nu de invulling van het nieuwe actieprogramma nitraat. Wat worden de nieuwe eisen waaraan we moeten voldoen om bijvoorbeeld derogatie te behouden? Komt er evenwichtsbemesting voor de akkerbouw? Verder gaat het nieuwe kabinet mede bepalen wat de Nederlandse inzet is in de discussie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Gaan we op de huidige voet van hectarepremies verder of krijgen we meer te maken met prestatiebeloningen? Gaat de vergroening ook een rol spelen in het vruchtbaar houden van de bodem? En hoe pakt het fosfaatreductieplan uit? Zo maar een aantal vragen waar een volgend kabinet en wellicht minister voor landbouw zich mee bezig gaat houden.

In deze BNDR blikken we alvast vooruit op deze discussies. Immers bodem- en waterkwaliteit zijn onherroepelijk verbonden met regelgeving uit de Nitraatrichtlijn en het GLB. Verder blikken we in deze BNDR terug op de spannende ontknoping van de MaïsChallenge. Tijdens deze challenge hebben verschillende leden hun kwaliteiten op het gebied van maïsteelt laten zien. Ook maken we kennis met Jan Paauw. Jan Paauw is de opvolger van Jan Enthoven. Hij gaat zich inzetten voor de jonge tuinders onder ons. Vanaf deze plek rest mij dan ook om Jan veel succes toe te wensen in zijn nieuwe functie!