BNDR september 2019

Hete zomer, nog hetere herfst?

In het voorjaar kreeg de agrarische sector al veel over zich heen met betrekking tot onder andere klimaat, maar we hadden ook bepaald geen rustige zomer, zowel letterlijk als figuurlijk. Toen buiten de temperatuur tot recordhoogte steeg en wij onze spaarzame tijd moesten investeren in het beregenen van onze gewassen, waren diverse partijen drukdoende om hun gal over onze sector te spuwen. Deze vooral one-issuepartijen gebruikten vrijwel alles wat langskwam om maar weer eens wat negatiefs te zeggen over die agrarische sector in Nederland. Of het daarbij ging om het eten van vlees, de uitstoot van stikstof of het beschermen van onze gewassen, maakte daarbij niet uit. Twee dingen kwamen hier overigens wel telkens naar voren: er werd lekker selectief gewinkeld in rapporten en alleen passages die hen goed uitkwamen, werden naar voren gebracht. Het alternatief (dat soms veel slechter kan uitpakken) werd voor het gemak maar even vergeten. Kortom: hoog tijd dat wij ook deze zaken meer naar voren gaan brengen, immers landbouw is in veel gevallen gewoon voedselproductie!

NAJK is daarom ook druk bezig om samenwerking te zoeken met andere partijen om te kijken hoe we daar een rol in kunnen spelen. Echter, zoals de titel al suggereert, we zijn er nog niet en er wacht ons waarschijnlijk een nog hetere herfst. De politiek komt terug van haar reces en zal een aantal moeilijke dossiers gaan oppakken waar de landbouw nauw bij betrokken is. In eerste instantie zal het gaan om het stikstofbeleid. Na het afschieten van de PAS zal de overheid met een oplossing moeten komen om dit dossier vlot te trekken. Omdat de agrarische sector de grootste producent is van stikstof, zal dat ook gevolgen hebben voor ons.

Daarnaast wordt het klimaatakkoord verder uitgewerkt. Een van de onderdelen daarin is het verder extensiveren van veehouderij in veenweidegebieden. Kortom: ook iets wat je hard kan raken als je in het betreffende gebied je bedrijf hebt. NAJK zal ook de komende periode weer strijden voor een goed toekomstperspectief voor onze leden: de jonge boeren en tuinders!

Andre Arfman

NAJK-voorzitter